Kitchen ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 66 ทั้งหมด
231

Sous Chef - Cold Kitchen

Hilton (Bangkok, ไทย)

A Sous Chef will work closely with the Executive Chef to manage all aspects of the kitchen to deliver an excellent Guest and Member experience while managing...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Cook Helper - Main Kitchen Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Cook is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently contributing to de...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Cook Helper - Butchery Kitchen Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Cook is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently contributing to de...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Cook Helper Pastry Kitchen - Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Cook is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently contributing to de...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Administrative Assistant - Kitchen

Hilton (Pattaya, ไทย)

The administrative assistant provides the Team with administrative support, including typing, filing, answering telephones, taking messages, maintaining appoint...
Hilton
- 1วันที่ผ่านมา

Chef de Partie Western Kitchen

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

To be considered for this role, you must have : *Preferably 1-2 years experience in the same position or in a similar position *Service oriented attitude *Thai ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Cook Helper ( Thai Kitchen)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ 2.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ 3.ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ˹éÒ·ÕèÍ×è¹æ µÒÁ·Õè¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒÁͺËÁÒ 4.ÁÕã¨ÃÑ¡´éÒ¹§Ò¹ºÃÔ¡Òà 5.·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é...
Phuketall Jobs
- 13ชั่วโมงที่ผ่านมา

Commis ll Commis lll ( Hot Kitchen )

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Commis I - Hot Kitchen *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ,ºØ¤ÅÔ¡´Õ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 23ชั่วโมงที่ผ่านมา

Commis I (Cold kitchen)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-à¾ÈË­Ô§ -ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö´éÒ¹¤ÃÑÇàÂç¹ -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§...
Phuketall Jobs
- 13ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Hospitality And Travel
  3. Kitchen
All Jobs Starred Jobs