Fifo ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

Warehouse Operator, Fulltime

Akzonobelnl (Chonburi, ไทย)

About AkzoNobel AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection ...
Akzonobelnl
- 5วันที่ผ่านมา

หัวหน้างานสโตร์ เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง ติ...

บริษัท เอมธรรม จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 13000-17000 ลักษณะการทำงาน -ดูแลควบคุมบริหารการจัดการภายในสโตร์ -ดุแลควบคุมการจัดการบริหารการท...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท ไบโอ แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Bang Phli, ไทย)

1 รับ- จ่าย สินค้าตามระบบ FIFO 2 ตรวจเช็คจำนวนและความถูกต้องของสินค้าคงคลัง 3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1 ชาย หริอ หญิง 2 ทำโอทีได้ 3 ประสบการณ์งานคลังสินค้าอ...
thaijob
- 26วันที่ผ่านมา

Cook

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

ีการจัดเรียงตามชั้นต่างๆที่กำหนด รวมถึงอาหารแห้ง,น้ำซอส วันหมดอายุของสินค้าและได้มีการจัดเรียงตามชั้นตามกฎ FIFO 6. หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 1. มีคว...
thaijob
- 25วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Fifo
All Jobs Starred Jobs