Ops ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 58 ทั้งหมด
231

Assistant Manager - HR OPS ,Bangkok

Blink Design Group (Bangkok, ไทย)

BLINK Design Group is a premier design firm providing integrated design services exclusively within the luxury hospitality sector. We are reshaping the future o...
Workable
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Merchandising / Ops Coordinator

Tiffany & Co. (Bangkok, ไทย)

Overview Provide a description of the key accountabilities that the position is responsible for. Estimate the percentage of time to be spent on each accountabil...
Tiffany & Co.
- 4วันที่ผ่านมา

STEEL: Core Operations - Ops Sup Intermed Analyst

Citi (APACThailand APACThailand, ไทย)

Description   Ops Sup Intermed Analyst   Manages Parameter Maintenance Supports in-country and Regional projects Supports UAT and test verifications Handling...
Citi
- 15วันที่ผ่านมา

OP front

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.ÍÒÂØ 20 »Õ ¢Öé¹ä» 2.¢Âѹ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº 3.ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ 4.ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ...
Phuketall Jobs
- 22ชั่วโมงที่ผ่านมา

OP ภาษาจีน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-ÊÒÁÒö¿Ñ§¾Ù´ ÍèÒ¹ à¢Õ¹ ÀÒÉÒ¨Õ¹ä´é -ÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¾×é¹°Ò¹ä´é -ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹...
Phuketall Jobs
- 21ชั่วโมงที่ผ่านมา

OP (จีน)ด่วนมากสถานที่ทำงานภูเก็ต/กรุงเทพ *มีที่พัก*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÃѺ¨Í§·ÑÇÃì¨Ò¡àÍàÂè¹µì·Ò§â·ÃÈѾ·ì áÅÐÍÕàÁÅì - ¨Ñ´Ã¶ áÅÐ ä¡´ì µÒÁ§Ò¹ã¹áµèÅÐÇѹ - »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤éÒ - ÊÒÁÒö¾Ù´/ÍèÒ¹/à¢Õ¹ ÀÒÉÒ¨Õ¹ä´é - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ÁÕ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Business Development Manager

Cigna (Pathumwan, ไทย)

Description: Critical Tasks andExpected Contributions/Results: + Acquiring New Business Partners – To source new business opportunities in the market, create bu...
Cigna
- 23ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sales Manager - Corporate

Accor (Pattaya, ไทย)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Other Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Thai English Optional languages Mand...
Accor
- 1วันที่ผ่านมา

Market Operation Associate

Traveloka (Bangkok, ไทย)

*Data management - data verification & audit* * In coordination with MPS, ensure agreement and sign up forms have been stored neatly both offline and online in ...
Traveloka
- 2วันที่ผ่านมา

Executive Assistant Manager

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Hospitality Management Professional experiences 6 to 10 years Languages essential Thai Essential and...
Accor
- 5วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Ops
All Jobs Starred Jobs