Ops ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 82 ทั้งหมด
231

Thailand Phawong, Muang, Songkhla: FieId Ops Prof I-Cement...

Halliburton (Songkhla, ไทย)

We are looking for the right people — people who want to innovate, achieve, grow and lead. We attract and retain the best talent by investing in our employees a...
Halliburton
- 1วันที่ผ่านมา

Ops Accounting Sr Supervisor

Citi (APACThailand APACThailand, ไทย)

Description   Ops Accounting Sr Supervisor   Provide MIS report as required by supervisor. Participate in projects or special assignment from supervisor...
Citi
- 14วันที่ผ่านมา

Ops Accounting Analyst 1

Citi (APACThailand APACThailand, ไทย)

Description   Ops Accounting Analyst 1   Prepare Output tax and Input tax report for CTB  Prepare Output tax and Input tax report for CCPT  Prepare Output tax...
Citi
- 14วันที่ผ่านมา

TH - OPS Assistant Freight Manager

Ninja Van (Bangkok, ไทย)

Key deliverables As the Assistant Freight Manager (Thailand), you will report directly to Freight Manager and support in setting up, building and growing our la...
Recruiterbox
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

OP (จีน)ด่วนมากสถานที่ทำงานภูเก็ต/กรุงเทพ *มีที่พัก*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÃѺ¨Í§·ÑÇÃì¨Ò¡àÍàÂè¹µì·Ò§â·ÃÈѾ·ì áÅÐÍÕàÁÅì - ¨Ñ´Ã¶ áÅÐ ä¡´ì µÒÁ§Ò¹ã¹áµèÅÐÇѹ - »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤éÒ - ÊÒÁÒö¾Ù´/ÍèÒ¹/à¢Õ¹ ÀÒÉÒ¨Õ¹ä´é - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ÁÕ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

CV OP Night shift (BKK)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

good in english writing and speaking - can work under pressure and solve operation and customer issue by email and call - has to have experience in travel compa...
Phuketall Jobs
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานรับจองทัวร์(OP)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ¢Âѹ Í´·¹ ¾ÃéÍÁ·Õè¨ÐàÃÕ¹ÃÙé§Ò¹...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

ธุรการ/OP

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹§Ò¹ (à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 30 »Õ) µÓáË¹è§ : ¸ØáÒÃ/OP ¨Ó¹Ç¹ 2 ÍѵÃÒ ÅѡɳЧҹ • ÃѺ¨Í§·ÑÇÃì • »ÃÐÊÒçҹ¡ÑººÃÔÉÑ··ÑÇÃìáÅÐÅÙ¡¤éÒ (Operator) • §Ò¹àÍ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

FieId Ops Prof I-Cementing

Halliburton (Phawong, ไทย)

We are looking for the right people - people who want to innovate, achieve, grow and lead. We attract and retain the best talent by investing in our employees a...
RIGZONE
- 1วันที่ผ่านมา

CV OP Night shift (Phuket)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

good in english writing and speaking - can work under pressure and solve operation and customer issue by email and call - has to have experience in travel compa...
Phuketall Jobs
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Ops
All Jobs Starred Jobs