Thaijob (Khet Bang Rak, ไทย)

เป็นไกด์นำเที่ยวใน ภาคเหนือ คอยดูแลลูกทัวร์ จัดการตารางทัวร์ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 1) เพศชาย/ หญิง อายุ 22 – 35 ปี (สัญชาติไทย) 2) จบการศึกษาระดับปริ...
thaijob
- 24วันที่ผ่านมา