Thaijob (Khet Phra Nakhon, ไทย)

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Chef 2. ประกอบอาหารหรือช่วยวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน 4. จัดทำเมนู...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา