ปรับปรุงโดย:

All Thaijob ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 346 ทั้งหมด
231

พนักงานธุรการระบบคุณภาพ (QS Admin)

Thaijob (Pluak Daeng, ไทย)

- ดูแลควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ - ติดตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...
thaijob
- 13ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sales [MRT Phetburi]

Thaijob (Khet Huai Khwang, ไทย)

Maintain old customer and Find new customer. Visit customer site industrial zone. Preparing preliminary quotation (PQ) Preparing report and notice letter Other ...
thaijob
- 13ชั่วโมงที่ผ่านมา

(เปิดใหม่)แบล็คแคนยอนสาขารพ.สินแพทย์ ลำลูกกา รับสมัครพนักงาน...

Thaijob (Lam Luk Ka, ไทย)

ตำแหน่ง แคชเชียร์ คิดเงิน ทอนเงินให้กับลูกค้า ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดูแลให้บริการลูกค้าและดูแลความสะอาดของร้าน ตำแหน่ง พนักงานเตรียมเครื่องดื่ม ชงกาแฟ และดูแลคว...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ (เชียงใหม่)

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกา...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายกำกับฉาก

Thaijob (Kathu, ไทย)

ดูแลรับผิดชอบการเคลื่อนย้ายฉากในการแสดงให้เป็นไปตามบทคิว และซ่อมแซมบำรุงฉาก 1. เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้ด้านช่างเชื่อม,ช่างไม้ 3. สามารถเขียนภาพและแกะ...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Thaijob (Kathu, ไทย)

1. การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน 3. การพัฒนาหน้าที่การทำงาน โดยเสนอโยกย้ายต่างๆ เพื่อใช้ บุคลากรให้มีประส...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย

Thaijob (Kathu, ไทย)

ดูแลเครื่องแต่งกายของนักแสดง และชุด C ของพนักงานทั่วไป 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ใน(สาขาที่เกี่ยวข้อง) 3. มีประสบการณ์ในส...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พนักงานโอเปอร์เรเตอร์

Thaijob (Kathu, ไทย)

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์ 4. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโล...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. วางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่า...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)

Thaijob (Kathu, ไทย)

บริการรับ - ส่งลูกค้าทั่วไป และ บริการรับ - ส่งพนักงานภายในบริษัทฯ 1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3. มีใบขับขี่ประเภท 2 4. มีประสบการณ์ทา...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Thaijob
All Jobs Starred Jobs