All บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 12 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

- ดำเนินการงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และตามนโยบายบริษัทฯ - กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี - ดำเนิน...
thaijob
- 7วันที่ผ่านมา

Customer Service Supervisor - Assistant Manager

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

Job Description: • Sales and Marketing Management to ensure consistent achievement of sales targets throughout the year handle order, invoice and flow. • Coordi...
thaijob
- 25วันที่ผ่านมา

Quality Control Supervisor - Assistant Manager

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

Job Responsible : • Control standard of quality control system and work instruction to get quality product as requirements • Provide quality control training an...
thaijob
- 25วันที่ผ่านมา

Purchasing Local (จัดซื้อในประเทศ)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

Purchasing Local (จัดซื้อในประเทศ) • จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า • เทียบราคา เงื่อนไข และ...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Research and Development (R&D)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

• พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ประเภท Cosmetic, Skincare, Personal care, Oral care, Hair care and Household ให้เป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า และสอดคล้องกับน...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Purchasing Overseas (จัดซื้อต่างประเทศ)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

Purchasing Overseas (จัดซื้อต่างประเทศ) • Sourcing overseas suppliers and negotiating prices , terms and conditions. • Negotiating and dealing with suppliers fo...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Engineering Supervisor

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

• ดำเนินการทำแผนการบำรุงรัรกษาเครื่องจักร งานซ่อม/สร้าง ให้มีประสิทธิภาพและทันตามความต้องการใช้งาน • กำกับดูแลการตรวจเช็คเครื่องจักรระบบ Utility, Facility ตามแผ...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Human Resource Supervisor

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

• ควบคุมดูแล/วางแผนการทำงานของพ่อบ้าน แม่บ้าน รปภ. ฯลฯ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร • บริหารจัดการด้านการงานจัดส่งบริกา...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Import - Export Officer - Supervisor

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

Job Description : • Book for new shipment to freight forwarding or any requirement (Air, Sea, Courier) • Check export entry,B/L,invoice,packing list and Form E,...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

Production Planning Officer - Supervisor

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bang Phli, ไทย)

• รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยืนยันกำหนดส่งสินค้า • ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ เพื่ออกตารางการผลิตให้กับแผนกผลิต • ติดต่อ...
thaijob
- 26วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์
All Jobs Starred Jobs