วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
ทักษะ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

Cad งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 10 ของ 88 รายชื่องาน
231

วิศวกร

บริษัท ดีไนน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

านติดตั้งโครงการให้ตรงตามมาตรฐาน - เขียนแบบงานและอ่านโดยใช้โปรแกรม Auto CAD - ควบคุมงบประมาณโครงการให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด - จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - แก้ไข...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Graphic Designer

บริษัท ไอเดีย ฮับ จำกัด

ปตามแบบและแผนที่ได้เสนอไว้กับลูกค้า -ประสานงานกับลูกค้า เพื่ออัพเดทความคืบหน้าและความถูกต้องของงานให้กับลูกค้า -สามารถ ใช้ โปรแกรม Auto Cad ได้ -สามารถ ใช้ โปรแกรม Illustrator...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฟร์แมนก่อสร้าง

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด

จรายละเอียด เพื่อสั่งงาน ควบคุมงานได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ ใช้โปรแกรม Auto cad wfh ประกันสังคม โบนัสประจำปี...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

บริษัท ก.สิทธินนท์ จำกัด

- บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตรงตามแผนงาน - คำนวณปริมาณงาน ถอดแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอราคางาน - เขียนแบบ Shop Drawings, As-Built และแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ใ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

Sr. System Engineer

Space Matrix Design Consultants (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

About the role: To plan, implement and maintain desktops, printers, servers, voice and network infrastructure to ensure consistent performance through maximum u...
Space Matrix Design Consultants
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

Thaijob

- ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม - สามารถควบคุมก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กำหนด - สามารถติดตาม ตรวจสอบโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ,การทำฐานเสา,การตั้งเสา,...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

Mechanical Engineer

Lumentum International (Thailand) Co. Ltd. (Pathum Thani, ราชอาณาจักรไทย)

Its fun to work in a company where people truly BELIEVE in what theyre doing! Were committed to bringing passion and customer focus to the business. If you l...
Lumentum
- ประกาศเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร+หมู่บ้านจัดสรร

บริษัท แอบบิลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ยู่ในกรุงเทพฯ 3.สามารถเขียนแบบAuto cadได้ 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.อาคาร-จัดสรรที่ดิน 5.ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญจะได้รับพิจารณาเป็นก...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

วรนิทัศน์

ึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ใข้ Auto Cad , Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีที่พักให้...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

วิศวกรรมโยธา

Thaijob

-วิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ และสรุปแผนการจัดทำแนวทางแก้ไข -รู้จักวิธีแก้ไขและรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า -.ร่วมจัด...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Information Technology
  3. Cad
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว