วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด
คุณกรองข้อมูลด้วย:

โฟร์แมน งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 6 ของ 6 รายชื่องาน
231

โฟรแมน (ควบคุมก่อสร้าง/งานตกแต่งภายใน)

Asa Furniture Co.,Ltd. (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2530 โดยนายประสิทธิ์ คุณวิเศษพงษ์ ซึ่งแต่เดิมมาบริษัทรับเพียงงานออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งครอบคลุมถึง งา...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

Foreman / โฟรแมน (หัวหน้าช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์)

Kvik Furniture (Thailand) Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

รายละเอียดงาน ดำเนินการและควบคุมติดตั้งครัว/เฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้และเสร็จตามกำหนดเวลา ร่วมประสานงานกับผู้รับเหมาหรือลูกค้าเพื่อให้งานดำเนินการเ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Foreman (Project)/วิศวกรโครงการ/โฟรแมน

Boss Man Engineering & Supply Company Limited (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

รายละเอียดงาน: สามารถอ่านแบบ คำนวณโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Foreman (After Sales Service)/โฟรแมน (บริการหลังการขาย)

All Inspire Development Public Company Limited (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้เหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตรฐานบริษัท ในรายการที่บริษัทกำหนดไว้ ติดต่อแ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Site Engineer (พระนครศรีอยุธยา)/วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสร...

Supalai Public Company Limited (Sisaket, ราชอาณาจักรไทย)

องงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟรแมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จัดหา และควบคุมวัสด...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

M&E Engineer/วิศวกรงานระบบ

Cissa Group Company Limited (Phuket, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ควบคุมดูแลงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล - ควบคุมการทำงานของโฟรแมน/ผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด และถูกต้อง...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. โฟร์แมน
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว