สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด
คุณกรองข้อมูลด้วย:

โฟร์แมน งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 7 ของ 7 รายชื่องาน
231

โฟรแมน (ควบคุมก่อสร้าง/งานตกแต่งภายใน)

Asa Furniture Co.,Ltd. (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2530 โดยนายประสิทธิ์ คุณวิเศษพงษ์ ซึ่งแต่เดิมมาบริษัทรับเพียงงานออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งครอบคลุมถึง งา...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน

บริษัท โสภากุล เฮ้าส์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

- สามารถแยกBOQวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ้าน - ตรวจสอบคุณภาพงานที่ช่างรับเหมาทำ - สามารถเขียนแบบแปรนบ้านได้ - เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (มีใบผ่านการเกณ์ทหาร) - มีป...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฟรแมน

บริษัท เอ็นริช ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เป้าหมาย ระดับสูง 1.1 พัฒนาระบบงานภายในฝ่ายก่อสร้างเพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น และมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 1.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านก่อส...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

โฟรแมนก่อสร้าง

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด

1.ควบคุมงานมตามงานมให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2.ทำรายงานต่างๆของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต รายงานประจำวัน 3.อ่านแบบและคำนวนวัสุดุเพื่อสั่งเข้าหน้าง...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน / ผู้คุมงานก่อสร้าง

บจก.สตรองแลนด์

-ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานงานของบริษัท -วางแผนงานก่อสร้างหลักและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง -ประสานงานและทำรายงา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

โฟรแมนงานระบบ/โฟรแมนงานก่อสร้าง(ประจำไซด์ก่อสร้าง)

บริษัทชัยดำรงสตีลจำกัด

- 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี 2. การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี 3. มียานพาหนะส่วนตัว สามารถทำงานนอกพื่นที่ได้ 4. มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน

บริษัท สิริฤดี จำกัด

- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รั...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. โฟร์แมน
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว