วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ Qa งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 4 ของ 4 รายชื่องาน
231

QA-IT (Senior Officer)/เจาหนาที่ประกันคุณภาพระบบเท...

Ptg Energy Public Company Limited (Surin, ราชอาณาจักรไทย)

Responsibilities (หน้าที่และความรับผิดชอบ) : จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, Test Environment สำหรับการตรวจสอบ ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ T...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

QA Supervisor / Officer/หัวหน้า / เจาหนาที่แผนกประ...

Orthopeasia Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

Job Description : Create Instruction for Use and Technical Device File. Plan, control and report verification & validation of process & product. Plan, control a...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

QA Officer/เจาหนาที่ประกันคุณภาพ

Cptg & Crop (Maize) (Sisaket, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก สูตร มาตรฐานสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องของสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฏหมายในประเทศและต่างประเ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

QA Officer/เจาหนาที่ประกันคุณภาพ (Lab)

Abbra Co., Ltd. (Phayao, ราชอาณาจักรไทย)

Job Descriptions งานการตรวจสอบคุณภาพ 1.กำหนดวิธีการเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะสมแต่ละผลิตภัณฑ์ 2.ดำเนินการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ และการแก้ไขเมื่อพบ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่ Qa
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว