ปรับปรุงโดย:

เจ้าหน้าที่สโตร์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 1 ของ 1 ทั้งหมด
231

เจาหนาที่สโตร

Thaijob (Pak Kret, ไทย)

1. ตรวจรับของที่ส่งเข้ามา และจ่ายของตามใบขอเบิก 2. ดูแลเบิกจ่ายวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ 3. ตรวจเช็คของในสโตร์ 4. จัดทำรายงานการเบิกของ 5. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยท...
thaijob
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมาiGaming Digital Project Manager

Greentomatomedia Limited (Chiang Mai, ไทย)

Greentomatomedia Limited
- 26วันที่ผ่านมา

Relationship Manager

BNP Paribas (Bangkok, ไทย)

BNP Paribas
- 7วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่สโตร์
All Jobs Starred Jobs