ปรับปรุงโดย:

พนักงาน ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 6 ของ 8 ทั้งหมด
231

Technician

JLL (Bangkok, ไทย)

อบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โท...
JLL
- 13วันที่ผ่านมา

Senior Technician

JLL (Bangkok, ไทย) - +1 other locations

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 13วันที่ผ่านมา

Technician

JLL (Bangkok, ไทย) - +1 other locations

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3. บันทึกการตรวจเ...
JLL
- 13วันที่ผ่านมา

Senior Technician

JLL (Bangkok, ไทย)

ละอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อม...
JLL
- 13วันที่ผ่านมา

Senior Technician

JLL (Bangkok, ไทย)

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 25วันที่ผ่านมา

Engineering Services-S2

JLL (Bangkok, ไทย)

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 20วันที่ผ่านมา
We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included
  1. Jobs
  2. พนักงาน
All Jobs Starred Jobs