ปรับปรุงโดย:

พนักงาน ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 15 ทั้งหมด
231

Technician

JLL (Bangkok, ไทย)

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 11ชั่วโมงที่ผ่านมา

Administrator

JLL (Bangkok, ไทย)

ำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร     4.    พิมพ์เอกสารต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการและวิศวกรประจำอาคาร 5.    สรุปเวลาการทำงานของพนกงานประจำหน่วย...
JLL
- 4วันที่ผ่านมา

Technician

JLL (Bangkok, ไทย)

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 3วันที่ผ่านมา

Technicain

JLL (Bangkok, ไทย)

ากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเ...
JLL
- 4วันที่ผ่านมา

Engineering Services-S2

JLL (Bangkok, ไทย)

อบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โท...
JLL
- 3วันที่ผ่านมา

Assistant Building Superintendent

JLL (Bangkok, ไทย) - +1 other locations

อพยพหนีไฟ  ตรวจสอบและรับเงินค่าที่จอดรถจากพนกงานรักษาความปลอดภัยและนำส่งฝ่ายการเงิน...
JLL
- 4วันที่ผ่านมา

Technical

JLL (Bangkok, ไทย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ พนกงาน OPERATE                    จำนวน 3 คน (ทำงาน 24 ชั่วโมง) OPERATE 1                               เวลาทำงาน 06:00 – 15:00 น...
JLL
- 4วันที่ผ่านมา

Technician

JLL (Bangkok, ไทย) - +1 other locations

ี่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 10. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา  ...
JLL
- 8วันที่ผ่านมา

Senior Technician

JLL (Samut Prakan, ไทย) - +1 other locations

งระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 10.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วย...
JLL
- 15วันที่ผ่านมา

Engineering Services-S2

JLL (Bangkok, ไทย)

งระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนกงานรักษาความปลอดภัย  พนกงานรักษาความสะอาด  เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วย...
JLL
- 28วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. พนักงาน
All Jobs Starred Jobs