ปรับปรุงโดย:

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 1 ของ 1 ทั้งหมด
231

ู้วยผู้ดการฝายขาย

บริษัท เค่งน่ำฮวด จำกัด (Khet Phra Khanong, ไทย)

ช่วยงานผู้บริหาร จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1. เพศ : ชาย - หญิง 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น Word, Excel, E-mail, ...
thaijob
- 8วันที่ผ่านมาiGaming Digital Project Manager

Greentomatomedia Limited (Chiang Mai, ไทย)

Greentomatomedia Limited
- 29วันที่ผ่านมา

Client Server Analyst

NTT Data (Bangkok, ไทย)

NTT Data
- 21ชั่วโมงที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
All Jobs Starred Jobs