ผู้จัดการโครงการ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 6 ของ 6 ทั้งหมด
231

ู้ดการโครงการ

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด (*Many Districts, ไทย)

1. ตรวจหมู่บ้านอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 3. ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ตรวจสอบการซ่อมบำรุง...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ (Project Manager)

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด (Many Province, ไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 2 ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายที่ได้รับ 3 วางนโยบายระดับไซต์งาน โครงการ และบริหารจัดการให้บรรลุ...
thaijob
- 27วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการวิศวกรโยธา

บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด (Khet Bang Sue, ไทย)

ู้ดการโครงการ - เพศ ชาย หญิง - มีใบ กว. - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป...
thaijob
- 26วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง (Mueang Si Sa Ket, ไทย)

บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และงบประมาณที่ตั้งไว้ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา - วันหยุดตามประเพณี - ประกันส...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ ตบแต่งภายใน (Interior Project Manager

Thaijob (Many Province, ไทย)

บริหารงาน บริหารคนของบริษัทและผู้รับเหมารายย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ(คุณภาพ ต้นทุน เวลาส่งมอบ งาน ความปลอดภัยของคนและทรัพย์สิน) ร่วมทำงานกับบริษัทที่ปร...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการก่อสร้าง

บริษัท วิทวี จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 6 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 35,000 - 60,000 ลักษณะการทำงาน 1. วางแผน / บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วา...
jobthaiweb
- 11วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการโครงการ
All Jobs Starred Jobs