ผู้จัดการโครงการ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

ู้ดการโครงการ

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด (*Many Districts, ไทย)

1. ตรวจหมู่บ้านอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 3. ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ตรวจสอบการซ่อมบำรุง...
thaijob
- 7วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ ตบแต่งภายใน (Interior Project Manager

Thaijob (Many Province, ไทย)

บริหารงาน บริหารคนของบริษัทและผู้รับเหมารายย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ(คุณภาพ ต้นทุน เวลาส่งมอบ งาน ความปลอดภัยของคนและทรัพย์สิน) ร่วมทำงานกับบริษัทที่ปร...
thaijob
- 8วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง (Mueang Si Sa Ket, ไทย)

บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และงบประมาณที่ตั้งไว้ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา - วันหยุดตามประเพณี - ประกันส...
thaijob
- 8วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

Sanpudard Health Club And Treatment Co.,Ltd. (Ban Pho, ไทย)

บริหารจัดการโครงการแสนภูดาษเฮลท์คลับแอนด์ทรีทเมนท์ หน้าที่ดูแลวางแผนจัดการทั้งโครงการในแผนกต่างๆ​เช่น​แผนกประเมินสุขภาพลูกค้า​ แผนกวางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพลูกค้า...
thaijob
- 8วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการโครงการ
All Jobs Starred Jobs