ปรับปรุงโดย:

ธุรการฝ่ายขาย ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 2 ของ 2 ทั้งหมด
231

รการฝายขาย

บริษัท โฟลว์ปั้ม-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Sam Phran, ไทย)

- ติดตามประสานงานกับเซลล์ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย เช่น ใบเสนอราคา, สัญญาบริการ ฯลฯ - จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

รการฝายขาย

เอ็น.เอ.พี คอสเมติก จำกัด (Khet Prawet, ไทย)

รายละเอียดงาน 1. ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ของทางบริษัท 2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะ ฝ่ายขาย ในเรื่องของข้อมูลการขาย การเช็คสินค้า การประสานกับร้านค้า 3. รวบร...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมาCS Account Manager

Philips (Bangkok, ไทย)

Philips
- 21วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ธุรการฝ่ายขาย
All Jobs Starred Jobs