Technician ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 21 to 30 ของ 74 ทั้งหมด
231

Technician

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙéÊÁѤÃ: - ÊÑ­ªÒµÔä·Â - à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ - ¨Ôµã¨áÅФÇÒÁ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃé¹ã¹¡ÒÃãËéºÃÔ¡Òà - ·Ñȹ¤µÔ·Õè´Õ - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéáç...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Light and Sound Technician - ช่างไฟและระบบเสียง

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧÃкºä¿áÅÐÃкºà¤Ã×èͧàÊÕ§ 㹡Ò÷ӧҹ¡ÒûÃЪØÁ ´Ô¹à¹ÍÃì ¨Ñ´§Ò¹¡ÒÃáÊ´§ µèÒ§æ ä´é 2. ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹¹Í¡àÇÅÒ ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õèä´é 3. ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéáç¡´´Ñ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

General Technician / Senior General Technician

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

Good personality with friendly attitude & service mind Experience in position will advantage...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Wind Farm Field Engineer (Nakhorn Ratchasima)

GE CAREERS (Thailand; Main Based In Nakhon Rachasima, ไทย)

Role Summary: GE helping solve the world’s toughest energy challenges through the design of leading technology solutions for the delivery, management, conversio...
GE CAREERS
- 2วันที่ผ่านมา

Mechanical Technician/ ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องกล)

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร, ไทย)

- รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธารณูปโภค - ทำ PM เครื่องจักร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับ...
JOBBKK.COM
- 2วันที่ผ่านมา

IT Support Technician ประจำสงขลา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา สิงหนคร, ไทย)

• PC/Laptop troubleshooting • Networking เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบ...
JOBBKK.COM
- 1วันที่ผ่านมา

Southeast Asia Regional Senior Technical Specialist - Animal...

FHI360 (Bangkok, ไทย)

FHI 360 seeks candidates for Southeast Asia Regional Senior Technical Specialist - Animal Health for an anticipated Fleming Fund Regional Grant program – Tackli...
Quick Apply
FHI360
- 12ชั่วโมงที่ผ่านมา

Regional Thermal Service Technical Support Engineer

Vertiv (Bangkok, ไทย)

SUMMARY: Will provide technical product support, onsite and remotely, towards the Market Units for all Thermal related products. Will maintain close communicati...
Vertiv
- 18ชั่วโมงที่ผ่านมา

Internal IT Engineer

Chilindo Co. Ltd. (Bangkok, ไทย)

We are looking for a qualified IT Technician maintain and repair networks. As a IT technician you must be well-versed in computer systems and network functions...
Chilindo Co. Ltd.
- 6วันที่ผ่านมา

Tooling Maintenance Technician

ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง นิคมพัฒนา, ไทย)

1. Service tooling when have problem 2. Control spare part in and out 3. Daily breakdown report update 4. To do the preventive maintenance tooling 5. To involve...
JOBBKK.COM
- 5วันที่ผ่านมา
Page 3
  1. Jobs
  2. Manufacturing And Operations
  3. Technician
All Jobs Starred Jobs