Technician ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 11 to 20 ของ 86 ทั้งหมด
231

Scrub Technician

Stryker (Bangkok, ไทย)

Job Description / Information This role is responsible to lead scrub technician team and provide information and assisting daily surgery case to ensure about...
Stryker
- 17วันที่ผ่านมา

Plant Maintenance Technician

Kemet Corporation (Bang Pakong Thailand, ไทย)

TOKIN, a KEMET Company, a world class leader in passive electronic components, offers our customers, across all global industry segments, the broadest selection...
Kemet Corporation
- 22วันที่ผ่านมา

Kitchen Technician

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Qualifications: 1. Good Attitude 2. Good command of English 3. Minimum one year of experience Benefits: 1. Service Charge 2. Employee transportation 3. Group In...
Phuketall Jobs
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Air Conditioning Technician

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéã¹´éÒ¹¡ÒëèÍÁºÓÃاáÍÃì...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Technician

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹...
Phuketall Jobs
- 16ชั่วโมงที่ผ่านมา

Technician

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ 2.ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´Õ...
Phuketall Jobs
- 16ชั่วโมงที่ผ่านมา

Technician *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ,ºØ¤ÅÔ¡´Õ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา

Technician (ช่างทั่วไป)

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

µÒÁ»ÃÐʺ¡Òóì...
Phuketall Jobs
- 34นาทีที่ที่ผ่านมา

Technician (Urgent)

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

- à¾ÈªÒ - ÍÒÂØ 20 - 40 »Õ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ò§ÊÒ§ҹ - ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹªèÒ§ - ÁÕÃѡ㹧ҹºÃÔ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 13ชั่วโมงที่ผ่านมา

General Maintenance Technician

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย) - +1 other locations

N/A Benefits/ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ: Competitive Salary. / à§Ô¹à´×͹àÃÔèÁµé¹µÒÁÁҵðҹ Floating Service Charge (Average 8,000 Baht per month) / ¤èÒºÃÔ¡ÒÃäÁè¡ÒÃѹµÕ à©ÅÕè 8,...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา
Page 2
  1. Jobs
  2. Manufacturing And Operations
  3. Technician
All Jobs Starred Jobs