Technician ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 11 to 20 ของ 60 ทั้งหมด
231

General Technician

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

Good personality, Friendly attitude & service mind Background in Electrical power Experience in position will an advantage...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Technician

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

-...
Phuketall Jobs
- 23ชั่วโมงที่ผ่านมา

Technician Engineer

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓáË¹è§ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº - ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà Benefit / ÊÇÑÊ´Ô¡Òà - Service Charge Not Guarantee / à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡ÒûÅèÍÂÅÍ - Night Shift...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

General Technician

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Qualifications: 1. Good Attitude 2. Able to work under pressure 3. Minimum 1 year of experience in the position Benefits: • ·Ó§Ò¹ 5 ÇѹµèÍÊÑ»´ÒËì / 5 Days Worki...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Technician (ด่วน)

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

- à¾ÈªÒ - ÍÒÂØÃÐËÇèÒ§ 20 - 35 »Õ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ò§ÊÒ§ҹ - ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é - ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé·Ò§´éÒ¹§Ò¹ªèҧ俿éÒ áÍÃì ÊÃÐ - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ¢Âѹ Í´·¹...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Technician/ Electrician

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

Open for Thai Nationality Only. Pre-Opening experience will be advantage. We offer the following benefits; • Guarantee Service Charge • 6 Day Off • Public Holid...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Technician

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

* Male * 1 Year experience * Good attitude & hard working * Good team work and be able to work under pressure...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

General Technician (ช่างทั่วไป) ด่วน!

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

- ªÒ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº - ËÒ¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 21ชั่วโมงที่ผ่านมา

Technician (ช่างไฟฟ้า แอร์ )ด่วน

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

1. ÍÒÂØ 21 »Õ ¢Öé¹ä» 2. ÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ »Çª. à»ç¹µé¹ä» 3. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ 1 »Õ ¢Öé¹ä» 4. ÁÕ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­´éҹ俿éÒ áÍÃì 5. ÁպѵÃä¿¿éÒ 6. à§Ô¹à´×͹µÒÁµ¡Å§...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Data Warehouse System Technician/Data Architect

บริษัท ฮิวแมน เทค คอนซัลติ้ง จำกัด (Bangkok, ไทย)

Data Warehouse System Technician/Data Architect • Strong aptitude with the ability to lead in-depth technology discussions in aspects of Data Warehousing...
JOBPUB.COM
- 17ชั่วโมงที่ผ่านมา
Page 2
  1. Jobs
  2. Manufacturing And Operations
  3. Technician
All Jobs Starred Jobs