Ms Excel ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 71 to 80 ของ 111 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

รแกรม MS Office(Word,Excel) 3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความมุ่งมั่น และมีทัศนคติที่ดีใน...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

Manangemnet Trainee

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (Si Racha, ไทย)

• Engaged in the activities and work closely with manager • Meet the assigned projects objective and deliver an outstanding outcome with hand on experience • P...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

เลขา CEO

บริษัท แคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด (Khet Bang Na, ไทย)

- คล่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office Excel, ทำPPTพรีเซนงาน - ชอบงานDIY ชอบทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ มีความอดทนและละเอียด - สามารถแนะนำสินค้าให้ลุกค้าได้ หม...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

ที่ปรึกษาลูกค้า / ฝ่ายขาย

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด (Bangkok, ไทย)

• ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า/ Sale Executive / supplier • ติดตามสถานะงานของลูกค้าและทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูก...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา

เลขานุการ (Executive Secretary) ด่วนมาก !

จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด (Khet Lat Phrao, ไทย)

รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร ให้เสร็จตามวัตถุประส...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

เลขานุการ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (Khet Bang Kapi, ไทย)

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท - มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท - เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท - ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษั...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด (Khet Chatuchak, ไทย)

- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็ฯไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูและ จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

Sales ประจำ อาคารฟิโก้ เพลส ถนนสุขุมวิท

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 20000 - 30000 ลักษณะการทำงาน - ขายยุทธภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ - ติดต่...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานต้อนรับ,เสมียนบัญชี

บริษัท วิยา โซลูชั่น จำกัด (Bang Yai, ไทย)

องลูกค้าลงโปรแกรมคลินิก - ดูแลสต็อคผลิตภัณฑ์ - ดูแลทราฟฟิคการรับบริการของลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รูปร่างสมส่วน - ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่่การตลาด

Thaijob (Khet Suan Luang, ไทย)

-5 ปีในสายงานการตลาด - ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา
Page 8
  1. Jobs
  2. Ms Excel
All Jobs Starred Jobs