Waitress ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 33 ทั้งหมด
231

Waiter/Waitress

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Food and beverage Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional ...
Accor
- 2วันที่ผ่านมา

Waiter/waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +1 other locations

1. ªÒ / Ë­Ô§ ÍÒÂØ 22 »Õ¢Öé¹ä» 2. ÁպؤÅÔ¡ÀÒ¾ áÅÐÍѸÂÒÈÑ·Õè´Õ 3. ÁÕã¨ÃÑ¡ºÃÔ¡Òà 4. ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè 5. ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 6. ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡Ä...
Phuketall Jobs
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waitress/Waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Experience in position. - Good command spoken in English. - Good Personality....
Phuketall Jobs
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter & Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 1-2 years experience in position - Thai nationality - Good Attitude - Able to work in a team - Good communication in English - Good service mind...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter/Waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Male or female (Thai Nationality) age between 22-35 years old - Good Common in English - Good Attitude - At least 1-2 years experience in F&B Service - Able...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

To be considered for this role, you must have : *Preferably 1-2 years experience in the same position or in a similar position *Service oriented attitude *Thai ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

âçáÃÁ»èҵͧ àÎÍÃÔà·¨ à»Ô´ÃѺÊÁѤà ¾¹Ñ¡§Ò¹´èǹ 1. Room Maid 3 ÍѵÃÒ 2. Waitress 1 ÍѵÃÒ *All Position Available for Thai Nationality Only * ¤Ø³ÊÁºÑµÔ 1. ÊÒ...
Phuketall Jobs
- 18ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter/Waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- At least 1 year experience in position. - Good attitude and positive person. - Good team player, service minded....
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter / Waitress - พนักงานเสิร์ฟ

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- Male / Female - Experienced...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Waiter / Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

#ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ - à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà - ·Ø¡µÓá˹è§ÁÕ¤èÒàªèÒºéÒ¹ãËé - ÇѹËÂØ´»ÃÐà¾³Õ 17 ÇѹµèÍ»Õ - ÇѹËÂØ´¾Ñ¡Ãé͹àÃÔèÁµé¹ 7 µèÍ»Õ - »ÃСѹÊѧ¤Á - »ÃСѹ¡ÅØèÁÍغѵÔàË...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Waitress
All Jobs Starred Jobs