Waitress ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 52 ทั้งหมด
231

Waiter / Waitress

Accor (Pattaya, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional requirements...
Accor
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter/Waitress - 100 East (Thai Nationality) - Anantara S...

Minor International (Bangkok, ไทย)

A Waiter/Waitress is on the front line of guest interactions, and as a Hospitality Ambassador for the resort should always provide prompt and courteous service...
Minor International
- 1วันที่ผ่านมา

Waitress

Minor International (Ko Pha, ไทย)

A Waiter/Waitress is on the front line of guest interactions, and as a Hospitality Ambassador for the resort should always provide prompt and courteous service...
Minor International
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter/Waitress

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Food and beverage Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional ...
Accor
- 27วันที่ผ่านมา

Waitress

Anantara (Surat Thani, ไทย)

Company Description A luxury hospitality brand for modern travellers, Anantara connects guests to genuine places, people and stories through personal experience...
SmartRecruiters
- 11วันที่ผ่านมา

Waiter/Waitress - 100 East (Thai Nationality) - Anantara S...

Anantara (Bangkok, ไทย)

Company Description A luxury hospitality brand for modern travellers, Anantara connects guests to genuine places, people and stories through personal experience...
SmartRecruiters
- 20วันที่ผ่านมา

Waitress - พนักงานเสิร์ฟ

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØ 25 - 35 »Õ ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÃéÒ¹ÍÒËÒÃÍÔµÒàÅÕè¹ ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÊÙ§ ·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ¾Ù´áÅÐà¢Õ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ ÃѺÍÍÃìà´...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waitress/Waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Experience in position. - Good command spoken in English. - Good Personality....
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

*Urgent Waiter / Waitress (พนักงานเสิร์ฟ)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹÃéÒ¹ÍÒËÒÃËÃ×ÍâçáÃÁ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter / Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

-Service mine/ºÃÔ¡ÒÃÂÔéÁáÂéÁ -Fluent in English /ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é -Good organization skills /ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òçҹ·Õè´Õ -worked with the team /Ê...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Waitress
All Jobs Starred Jobs