Waiter ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 50 ทั้งหมด
231

Waiter/Waitress

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Food and beverage Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional ...
Accor
- 2วันที่ผ่านมา

Waiter/waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +1 other locations

1. ªÒ / Ë­Ô§ ÍÒÂØ 22 »Õ¢Öé¹ä» 2. ÁպؤÅÔ¡ÀÒ¾ áÅÐÍѸÂÒÈÑ·Õè´Õ 3. ÁÕã¨ÃÑ¡ºÃÔ¡Òà 4. ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè 5. ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 6. ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡Ä...
Phuketall Jobs
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย) - +1 other locations

- ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ - ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂѹáÅÐÍ´·¹ - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì - ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 45 »Õ...
Phuketall Jobs
- 3ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter (Urgent)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.Male age 25 Year up 2.Experience for Position 1-2 Year up 3.Knowledged English Languaged is good 4.Personality is good...
Phuketall Jobs
- 3ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waitress/Waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Experience in position. - Good command spoken in English. - Good Personality....
Phuketall Jobs
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter & Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 1-2 years experience in position - Thai nationality - Good Attitude - Able to work in a team - Good communication in English - Good service mind...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter/Waitress

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Male or female (Thai Nationality) age between 22-35 years old - Good Common in English - Good Attitude - At least 1-2 years experience in F&B Service - Able...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ -ÍÒÂØ 20»Õ¢Öé¹ä» -ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é -ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà -ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.à¾ÈªÒ 2.ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ Í´·¹ 3.ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é µÔ´µèͽèÒºؤ¤Å Email : hr_rawai@outlook.com...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ÍÂèÒ§¹éÍ 1»Õ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹵Óá˹觹Õéâ´ÂµÃ§ 4.ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·Èä´é ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ: 1.ÇѹËÂØ´»ÃШÓÊÑ»´Ò...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Waiter
All Jobs Starred Jobs