Waiter ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 44 ทั้งหมด
231

Waiter / Waitress - Flare

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Food and Beverage Attendant affects every Guest experience with ours restaurants, bars, room service, banquets, and in\-hotel cafes\. We always deliver an exp...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Banquet Waiter

Hilton (Bangkok, ไทย)

A Houseman is responsible for supporting Food and Beverage operations to deliver an excellent Guest and Member experience while ensuring cleanliness of all area...
Hilton
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา

Junior Restaurant Waiter (On-Board Train Crew)

Belmond (Bangkok, ไทย)

We are currently recruiting for a Junior Restaurant Waiter to join our crew on board the Eastern & Oriental Express for the upcoming 2018/2019 season. The crew...
Belmond
- 7วันที่ผ่านมา

Waiter / Waitress

Accor (Pattaya, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional requirements...
Accor
- 20วันที่ผ่านมา

Waiter Urgent!

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

Qualification: ¤Ø³ÊÁºÑµÔ -New Generation age between 25-32 years -Minimum 1- 2 years’ experience in position -Good communication in English -Good Attitude and h...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Waiter

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

-...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter / Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ã¹ÊÒ§ҹÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ / Minimum 1 year experience - ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ / friendly - ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèͧҹ / Service smile ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter *ด่วน*

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´ÕµèÍà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹áÅÐÅÙ¡¤éÒÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é 4.ÁպؤÅÔ¡ÀÒ¾·Õè´Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Waiter/ Waitress

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

Good Attitude -Leadership Skill -Good Command of ENGLISH -Teamwork orientated -Experienced in previous POSITION Beneficial Welfare: -Day Off -Uniform -STAFF Mea...
Phuketall Jobs
- 22ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter / Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ - à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà - ·Ø¡µÓá˹è§ÁÕ¤èÒàªèÒºéÒ¹ãËé - ÇѹËÂØ´»ÃÐà¾³Õ 17 ÇѹµèÍ»Õ - ÇѹËÂØ´¾Ñ¡Ãé͹àÃÔèÁµé¹ 7 ÇѹµèÍ»Õ - »ÃСѹÊѧ¤Á - »ÃСѹ¡ÅØèÁÍغѵÔ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Waiter
All Jobs Starred Jobs