Transportation ทั้งหมด In Phuket

หรือไม่ 1 to 10 ของ 11 ทั้งหมด
231

Transportation Manager Urgent! (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

µÓáË¹è§ : ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃá¼¹¡ÂÒ¹¾Ò˹Ð(öµÙé) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ - à¾ÈªÒ ÍÒÂØ 35 »Õ¢Öé¹ä»ÊÑ­ªÒµÔä·Â -ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒ¨Õ¹ä´é´Õ (¿Ñ§/¾Ù´/ÍèÒ¹/à¢Õ¹) - äÁèÁջѭËÒàÃ×èͧàÇÅÒ㹡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Senior Business Development Manager (Phuket)

Klook (Phuket, ไทย)

What you’ll do Negotiate and acquire travel products and services onto the Klook platform; Cultivate relationships with merchant partners to help maximize their...
klook
- 4วันที่ผ่านมา

Revenue Manager

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

/ ÍÒËÒÃÊÓËÃѺ¾¹Ñ¡§Ò¹ •Staff transportation...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

GSA Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

PANWA BOUTIQUE BEACH RESORT PHUKET Panwa Boutique Beach Resort, Phuket with currently 77 rooms, 2 F&B outlets We are now inviting candidates to join our dynamic...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Sales Executive (Global Market)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

We are hiring sales executives for our global sales team and we seek travel professionals with experience in Thai travel Industry and are well versed with the o...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

General Technician / ช่างทั่วไป

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Has experience from Hotel We offer benefit: •Service Charge / à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà •6 day off per month / ÇѹËÂØ´ 6 Çѹ µèÍà´×͹ •Uniform and laundry / ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁáÅЫѡ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Executive Chef

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

PANWA BOUTIQUE BEACH RESORT PHUKET Panwa Boutique Beach Resort, Phuket with currently 77 rooms, 2 F&B outlets We are now inviting candidates to join our dynamic...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Bell-Driver

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Bell-Driver 1. à¾ÈªÒÂ, ºØ¤ÅÔ¡´Õ 2. ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é 3. ÁÕãºÍ¹Ø­Òµ¢Ñº¢Õè»ÃÐàÀ· 1 (¶éÒÁÕ»ÃÐàÀ· 2 ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ) 4. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1-2 ATTTRA...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Guest Service Agent

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Has experience with Good In English We offer benefit: •Service Charge / à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà •6 day off per month / ÇѹËÂØ´ 6 Çѹ µèÍà´×͹ •Uniform and laundry / ÂÙ¹Ô¿...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Learning & Development Manager Urgent ! ( ผู้จัดการการฝึกอบร...

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Experience in position / ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ - Good attitude & hard working / ÁÕ·Ñȹ¤µÔ㹡Ò÷ӧҹ·Õè´Õ - Good command of spoken English is advantage / ÊÒÁÒ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Transportation And Logistics
  3. Transportation
  4. Phuket
All Jobs Starred Jobs