ค้นหาโดยวันที่
ค้นหาโดยสถานที่

ค้นหาโดยสถานที่

ประเภทการจ้างงานทั้งหมด

ประเภทการจ้างงานทั้งหมด

ผู้ประกอบการ / ผู้สรรหาลูกจ้าง

ผู้ประกอบการ / ผู้สรรหาลูกจ้าง

All Filters

Student Research ทั้งหมด In ไทย

Top Cities:
หรือไม่ 1 to 2 ของ 2 ทั้งหมด
231

UX Researcher-Global Education Startup

Michael Page (Bangkok, ไทย)

In this position, the successful candidate will play a key role in controlling the product experience. He/she will lead the user research and testing processes...
Michael Page
- 4วันที่ผ่านมา

Senior UX Designer - Global eLearning Startup

Michael Page (Bangkok, ไทย)

In this position, the successful candidate will play a key role in controlling the product experience. He/she will lead the user research and testing processes...
Michael Page
- 8วันที่ผ่านมา

  1. Jobs
  2. Student Research
All Jobs Starred Jobs