Steward ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 13 ทั้งหมด
231

Market Researcher and Data Steward

DFDL (Bangkok, ไทย)

Undertake offer/demand side market research to link opportunities for potential deals Maintain a dataset of financial, sector, jurisdictional, and other charact...
DFDL
- 9วันที่ผ่านมา

Steward (พนักงานล้างจาน) ด่วนมาก!

Thaijob (Khet Phra Nakhon, ไทย)

1. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด 2. จัดล้างอุปกรณ์ เมื่อแขกใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำรายการอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม 4. นำขยะของแผนกครัวผ...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

Steward (คนพิการ)

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ áÅÐÍ´·¹ - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì - Á¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÁպѵûÃШӵÑǤ¹¾Ô¡Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

Chief Steward

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 2 day off per week / 9 hours working per day - Uniform 3 set and 3 meals per shift - Health & Group Life Insurance - Staff Dormitory...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Steward

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- à¾ÈªÒ - ÍÒÂØÃÐËÇèÒ§ 21-35 »Õ - ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´ÕµèͧҹºÃÔ¡Òà - ËÒ¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ *Thai nationality only. * ÊÇÑÊ´Ô¡Òà - ¤èÒºÃÔ¡ÒáÒÃѹµÕ...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Steward พนักงานล้างจาน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é - ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ , «×èÍÊѵÂì , Í´·¹ , µÃ§µèÍàÇÅÒ , áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹´éÒ¹¡ÒúÃÔ¡Òà - ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´ÕµèÍà¾×è͹...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

Steward

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- High School or higher - Good communication. - Good computer skill - Minimum 2 years in this position or similar - Working experience with international 5 star...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

Steward Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- High School or higher - Good communication. - Good computer skill - Minimum 2 years in this position or similar - Working experience with international 5 star...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

Government Relations Advisor/Manager

ExxonMobil (Bangkok, ไทย)

Job Role Summary Support the Public and Government Affairs Manager in the areas of government relations and issues management. Protect and enhance ExxonMobils ...
ExxonMobil
- 3วันที่ผ่านมา

Various Positions - Authentic Modern Thai Cuisine - Movenpic...

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional requirements...
Accor
- 7วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Steward
All Jobs Starred Jobs