วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

Seminar งาน ใน Bangkok

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 1 ของ 1 รายชื่องาน
231

Translator (English/Thai), USAID/RDMA Regional Communication...

Organization FHI 360 (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Position Title: Translator, USAID/RDMA Regional Communications Support Platform Type: National Location: Bangkok, Thailand Reporting to: Communications/Project ...
Relief Web
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมาTranslator

SDL (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

SDL
- ประกาศเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

Trainee Translator

SDL (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

SDL
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Seminar
  3. Bangkok
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว