Restaurant Supervisor ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 31 ทั้งหมด
231

Restaurant Supervisor - Chinese Restaurant

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Supervisor – Chinese Restaurant At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our...
Four Seasons
- 18วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor - Room Service

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Supervisor – Room Service At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us.  Our...
Four Seasons
- 20วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor - French Restaurant

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Supervisor – French Brasserie At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our...
Four Seasons
- 22วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor (ด่วน)

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

-ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ·ÕèÊÁѤèоԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅФèҵͺ᷹ 1.¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì· 3,000 ºÒ· 2.ÇѹËÂØ´ 6 Çѹ / à´×͹ 3.ÇѹÅҾѡÃé͹ 8 Çѹ 4.ÇѹËÂØ...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย) - +1 other locations

-Service mine/ºÃÔ¡ÒÃÂÔéÁáÂéÁ -Fluent in English /ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é -Good organization skills /ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òçҹ·Õè´Õ -worked with the team /Ê...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor (Urgent)

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ò§´éÒ¹ÊÒ§ҹâ´ÂµÃ§ ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ÊÇÑÊ´Ô¡Òà - à«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ / service charge - ºéÒ¹¾Ñ¡¾¹Ñ¡§Ò¹ - ÇѹËÂØ´¾Ñ¡¼è͹»ÃШӻÕ...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

French Restaurant Manager

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

French Restaurant Manager At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our...
Four Seasons
- 1วันที่ผ่านมา

Account Receivable Clerk

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our family members are masters at th...
Four Seasons
- 3วันที่ผ่านมา

General Cashier

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our family members are masters at th...
Four Seasons
- 4วันที่ผ่านมา

Therapist Supervisor

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our family members are masters at th...
Four Seasons
- 11วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Hospitality And Travel
  3. Restaurant Supervisor
All Jobs Starred Jobs