Q C Q ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 12 ทั้งหมด
231

Q.C. & Q.A. Supervisor

RegionUp (Thailand, ไทย)

Q.C. & Q.A. Supervisor Description : Location Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi) Job Description - Supervise and manage QA & QC Department...
RegionUp
- 4วันที่ผ่านมา -

Q.C. Supervisor (Amatanakorn)

RegionUp (Thailand, ไทย)

Q.C. Supervisor (Amatanakorn) Description : Location Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi) Job Description - Responsible for handling product quality issues...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Q.C. Assistant Manager

RegionUp (Bangkok, ไทย)

Q.C. Assistant Manager Description : Location Thailand,Bangna (Bangkok),Location Job Description - Follow companys quality standard, check products and...
RegionUp
- 6วันที่ผ่านมา -

Senior Developer

Cigna (Pathumwan THA, ไทย)

Description: Critical Tasks and Expected Contributions/Results: ·To identify/recommend and provide system or application for business improvement ·To provide a ...
Cigna
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Medical Representative-SYB02

AstraZeneca (Bangkok, ไทย)

Pu r po se : T o m a x i m i z in g s ale s an d m ee t t a r ge t i...
AstraZeneca
- 2วันที่ผ่านมา -

Chef de Partie / Demi Chef de Partie - Bakery

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ A. ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ B. ¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ 4,000 ºÒ· C. à¤Ã×èͧẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ D. öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ E. »ÃСѹÊѧ¤Á F. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ G. ÇѹËÂØ´»ÃÐླÕ...
Phuketall Jobs
- 18ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Commis I - Thai

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ A. ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ B. ¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ 4,000 ºÒ· C. à¤Ã×èͧẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ D. öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ E. »ÃСѹÊѧ¤Á F. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ G. ÇѹËÂØ´»ÃÐླÕ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Gardener

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ A. ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ B. ¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ 4,000 ºÒ· C. à¤Ã×èͧẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ D. öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ E. »ÃСѹÊѧ¤Á F. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ G. ÇѹËÂØ´»ÃÐླÕ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Cleaner

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ A. ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ B. ¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ 4,000 ºÒ· C. à¤Ã×èͧẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ D. öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ E. »ÃСѹÊѧ¤Á F. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ G. ÇѹËÂØ´»ÃÐླÕ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Room Boy / Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ A. ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ B. ¡ÒÃѹµÕà«ÍÃìÇÔʪÒÃì¨ 4,000 ºÒ· C. à¤Ã×èͧẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ D. öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ E. »ÃСѹÊѧ¤Á F. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ G. ÇѹËÂØ´»ÃÐླÕ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Next
  1. Jobs
  2. Q C Q
All Jobs Starred Jobs