Purchasing Officer ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 16 ทั้งหมด
231

Purchasing Officer

RegionUp (Thailand, ไทย)

Purchasing Officer - JLPT N4+ (Bangplee) Description : Job Description - Review purchasing agreements with vendors - Prepare purchase orders by verifying...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Purchasing Officer (Chinese or Japanese Speaking) (20k

RegionUp (Thailand, ไทย)

Purchasing Officer (Chinese or Japanese Speaking) (20k-25k) Description : Job Description - Responsible for stocking of raw materials - Negotiate the date of...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Purchasing Officer ( ด่วน )

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ-Ë­Ô§ 2. ¢ÑºÃ¶ áÅÐÁÕ㺢Ѻ¢Õè ö¹µì 3. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÊÒ§ҹ¨Ñ´«×éÍÍÂèÒ§¹éÍ 1-2 »Õ 4. ÁÕ·Ñ¡ÉÐà¨Ã¨ÒµèÍÃͧ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Purchasing Officer ( ด่วน )

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ-Ë­Ô§ 2. ºØ¤ÅÔ¤ ¤ÅèͧµÑÇ ÁÕ·Ñ¡ÉСÒÃà¨Ã¨ÒµèÍÃͧÂÍ´àÂÕèÂÁ 3. ¢Ñº-¢Õè ö¹µì¾ÃéÍÁÁÕãºÍ¹Ø­ÒµÔ 4. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 2-3 »Õ 5. àÃÔèÁ§Ò¹ä´é·Ñ¹·Õ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà...
Phuketall Jobs
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Purchasing officer *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ - Êдǡà¢éÒÁÒà¢Õ¹ãºÊÁѤèоԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Purchasing officer เพศชาย

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Purchase / Procurement Officer

RegionUp (Thailand, ไทย)

Purchase / Procurement Officer Description : - Review purchasing agreements with vendors. - Prepares purchase orders by verifying specifications. - Obtains...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Senior Communications Officer (1 year contract)

RegionUp (Thailand, ไทย)

Senior Communications Officer (1 year contract) Description : Qualification: - Bachelors degree in Advertising, Marketing or related field. - Age not over 40...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Electrical Engineer (Ratchaburi)

RegionUp (Thailand, ไทย)

Electrical Engineer (Ratchaburi) Description : Job Description - Achieve zero breakdowns in equipment and 100% availability of equipment across the plant by pre...
RegionUp
- 3วันที่ผ่านมา -

Job Vacancy

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Prevention Officer (1p) - Urgent Food...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา -

Next
  1. Jobs
  2. Purchasing Officer
All Jobs Starred Jobs