Pastry Chef ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

Pastry Chef

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Responsibilities: • Production of different and international pastries • Leading, training and developing Pastry cook assistants (2 to 4 persons) • Attending...
Phuketall Jobs
- 5ชั่วโมงที่ผ่านมา

Pastry Chef

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 2 »Õ 2.ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹ÓÊÒÁÒöÊ͹§Ò¹ä´é 3.ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ÃÑ¡¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ 4.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺ¡Ò÷Ӣ¹Á»ÃÐàÀ·µèÒ§æ 5.ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ª...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Sous Chef Pastry - Bakery (Urgent)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-Male/Female -1-2 years experience with relate field -Good command of English, written and spoken -Can work under pressure -Good personality with friendly attit...
Phuketall Jobs
- 17ชั่วโมงที่ผ่านมา

JOB VACANCIES

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

1.à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ 3.ÊÑ­ªÒµÔä·Â (Thai nationality) 4.ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é 5.ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì 6.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 7.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéáç¡´´Ñ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Pastry Chef
All Jobs Starred Jobs