Maid ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 54 ทั้งหมด
231

• Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Female - Age 20 years up. - Fair command in written and spoken English - Experience in position is an advantage - Proactive with good attitude and Self discip...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹧ҹ·ÓËéͧ¾Ñ¡âçáÃÁ áÅÐ ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§âçáÃÁÍÂèÒ§ÁÕÁҵðҹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì áÅШѴÅӴѺ§Ò¹áÅзӧҹ¡Ñº·ÕÁä...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-à¾ÈªÒ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 30 »Õ -ÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ Á.3 ¢Öé¹ä» - ¢Âѹ Í´·¹ ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ã¹¡Ò÷ӧҹ - äÁè¨Óà»ç¹µéͧÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìµÒÁµÓá˹è§...
Phuketall Jobs
- 3ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Villa Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Qualification · Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´éã¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ · ÊÒÁÒö¤éÒ§¤×¹ã¹ÇÔÅÅèÒä´é㹪èǧãËéºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ · ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹á¼¹¡áÁèºéÒ¹ · ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àËÁÒСѺ§Ò¹ºÃסÒà ÊÇÑÊ´...
Phuketall Jobs
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room maid ด่วน !

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¢Âѹ Í´·¹ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ àÃÔèÁ§Ò¹ä´é·Ñ¹·Õ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 21ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room Maid (แม่บ้าน)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒÃì³ã¹ÊÒ§ҹ·ÕèÊÁѤÃ(¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ)...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid (Urgent)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 45 »Õ -ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ µÃ§µèÍàÇÅÒ - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é...
Phuketall Jobs
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room maid

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

-à§Ô¹à´×͹µÒÁ»ÃÐʺ¡Òóì -ÁÕà§Ô¹ªèÇÂàËÅ×ͤèÒ¤ÃͧªÕ¾ 1,500 -à¾ÈË­Ô§ -ÍÒÂØ 22-35 »Õ -ÃѺ੾ÒФ¹·ÕèÁÕÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÁÒ 1-3 »Õ (ÁÕ㺼èÒ¹§Ò¹) -Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ -¿ÃÕ...
Phuketall Jobs
- 5ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room maid แม่บ้าน

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1. ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃé¹ Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà ËÒ¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÊÇÑÊ´Ô¡Òà 1. Ë;ѡ¾¹Ñ¡§Ò¹ 2. ÍÒËÒÿÃÕ 3 Á×éÍ 3. ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÍ×è¹µÒÁ¡®ËÁÒÂáç§Ò¹ 4....
Phuketall Jobs
- 5ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Maid
All Jobs Starred Jobs