Laundry ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 54 ทั้งหมด
231

Laundry Attendant - Tempopary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Laundry Attendant is responsible for supporting laundry operations and providing pressing, sewing, and similar services to deliver an excellent Guest and...
Hilton
- 20วันที่ผ่านมา

Laundry Manager

Accor (Phuket, ไทย)

Skills Level of Education Vocational education Areas of study Other Professional experiences 6 to 10 years Languages essential English Essential and optional re...
Accor
- 28วันที่ผ่านมา

Laundry (ชาย)

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºààÅÐÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÃÙé¨Ñ¡»ÃѺµÑÇààÅÐàÃÕ¹ÃÙé§Ò¹ä´éÃÇ´àÃçÇ - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é...
Phuketall Jobs
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา

Laundry(ชาย)

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºààÅÐÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÃÙé¨Ñ¡»ÃѺµÑÇààÅÐàÃÕ¹ÃÙé§Ò¹ä´éÃÇ´àÃçÇ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 4ชั่วโมงที่ผ่านมา

Laundry Supervisor (หัวหน้าห้องผ้า) ด่วน

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ : 1. à¾ÈªÒÂ-Ë­Ô§ 2. ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ 3. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ 4. ÁÕÀÒÇФÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó ÊÇÑÊ´Ô¡Òà : Service Charge (àºÕé¢Âѹ) / ÍÒËÒà 3 Á×éÍ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Attendant *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ,ºØ¤ÅÔ¡´Õ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ 3. ÊÒÁÒö¢ÑºÃ¶Â¹µìä´é/ÁÕãºÍ¹Ø­Òµ¢Ñº¢Õè...
Phuketall Jobs
- 17ชั่วโมงที่ผ่านมา

Executive Housekeeper

Hilton (Hua HIn, ไทย)

An Executive Housekeeper is responsible for overseeing all housekeeping operations to deliver an excellent Guest and Member experience while evaluating guest sa...
Hilton
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Housekeeping Attendant - Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Housekeeping Attendant will support all Housekeeping and Laundry with guest requests analyzing each request and delegating between the team members, so that...
Hilton
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Territory Manager

Nalco (Bangkok, ไทย)

Join Ecolab’s sales team as a Territory Manager   This outside sales opportunity is within our industry leading Institutional division, which offers comprehensi...
Nalco
- 8วันที่ผ่านมา

FX Securities Operations Officer

HSBC (Bangkok, ไทย)

      Description   Global Markets Securities Operations Officer – Global Market Operations GCB7   Some careers   grow faster than others. If you’re looking for...
HSBC
- 18วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Laundry
All Jobs Starred Jobs