Laundry ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 96 ทั้งหมด
231

Laundry Supervisor - หัวหน้าแผนกซักรีด

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- Male / Female - Experienced...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Laundry

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Basic Requirements: • Thai Nationality • Creative, dynamic and passionate hospitality character • Preferably with 1 years’ experience in respective field • Good...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Laundry

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨à¡ÕèÂǡѺ§Ò¹ 3.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 4.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ-«×èÍÊѵÂì 5.ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Supervisor (รับหัวหน้างานซักรีด)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

• Prefer Thai nationality • Good English skills • Good personality • Good Attitude • Experience in a similar capacity in a hotel Benefit: 1. Competitive Salary ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Attendant

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

·ÿÿÿÿÿÿÿ Pleasant personality and service minded ÁÕÍѸÂÒÈÑÂ´Õ áÅÐÁÕ¨Ôµã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà ·ÿÿÿÿÿÿÿ Must have experience in Laundry ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹧ҹ½èÒ«ѡÃÕ´ ·ÿÿ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Supervisor - หัวหน้าแผนกซักผ้า

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- Male / Female - Good job knowledge...
Phuketall Jobs
- 12ชั่วโมงที่ผ่านมา

Laundry Attendant

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 40 »Õ - ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé㹧ҹáÁèºéÒ¹âçáÃÁ ËÃ×Í §Ò¹ÃѺ¨éÒ§«Ñ¡ÃÕ´ - ÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ Ãͺ¤Íº, Í´·¹ ,«×èÍÊѵÂìáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÊÙ§ - ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂá¢...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Attendant (รับพนักงานซักรีด เฟตใหม่)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

• Prefer Thai nationality • Good English skills • Good personality • Good Attitude • Experience in a similar capacity in a hotel Benefit: 1. Competitive Salary ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Laundry Supervisor (female Urgent)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

• Prefer Thai nationality • Good English skills • Good personality • Good Attitude • Experience in a similar capacity in a hotel Benefit: 1. Competitive Salary ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Housekeeping Attendant - Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Housekeeping Attendant will support all Housekeeping and Laundry with guest requests analyzing each request and delegating between the team members, so that...
Hilton
- 2วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Laundry
All Jobs Starred Jobs