วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

Iso 9001 งาน ใน Bangkok

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 2 ของ 3 รายชื่องาน
231

Quality Director - Automotive OEM

Michael Page (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย) - +1 สถานที่อื่นๆ

Quality Director will take responsibility to lead, develop, implement overall of quality activities in the plant as well as ensuring complaince with relevant ru...
Michael Page
- ประกาศเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจุลชีววิทยา

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ราชอาณาจักรไทย)

ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 ISO /IEC 17025 GMP HACCAP 9.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบรรชามอบหมาย หม...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 6 วันที่ผ่านมาQuality Director - Automotive OEM

Michael Page (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Michael Page
- ประกาศเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา
เราได้นำเอา 1 การลงประกาศงานที่คล้ายกันมากกับงานเหล่านี้ที่แสดงไว้แล้วออกไป เพื่อดูผลลัพธ์เพิ่มเติมเหล่านี้ คุณอาจจะ ทำการค้นหาของคุณซ้ำกับการลงประกาศงานที่ละเลยไป ซึ่งรวมถึง
  1. Jobs
  2. Iso 9001
  3. Bangkok
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว