วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประมาณการเงินเดือน

ประมาณการเงินเดือน

ตัวกรองทั้งหมด

Hotel Sales Manager งาน ใน Bangkok

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 3 ของ 3 รายชื่องาน
231

Sales & Marketing Manager - Property Management Company

Michael Page (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

, agent) to ensure maximum sales revenue and efficiency....
Michael Page
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

International Partnership Manager

Outpost (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Outpost provides exceptional work and living environments in idyllic and exotic locations. Our live/work facilities and services are uniquely-tailored for locat...
Quick Apply
AngelList
- ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

Revenue and Reservation Manager

Outpost (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Who are we? Outpost is a next-generation travel and hospitality brand designed to meet the needs of remote professionals and digital nomads seeking to live, wor...
AngelList
- ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
ให้ลองอีก :
  1. Jobs
  2. Hospitality And Travel
  3. Hotel Sales Manager
  4. Bangkok
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว