Floor Supervisor ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 14 ทั้งหมด
231

Senior Floor Supervisor / Housekeeping manager

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ -ÊÒÁÒöãªé§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¾×é¹°Ò¹ä´é´Õ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì - ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´ÕÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹÍÂèÒ§¹éÍ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-à¾ÈË­Ô§/ªÒ -ÍÒÂØ 25-35 »Õ -»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 2 »Õ -ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÊÙ§ -ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà -·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õèä´éÃѺ 1. à§Ô¹à´×͹/¤èÒºÃÔ¡Òà 2. ÇѹËÂØ´»ÃÐà¾³Õ 15 Çѹ/»Õ 3. ÇѹËÂØ´¾ÔàÈÉÇѹ¤ÅéÒÂÇѹà¡Ô´ 4. ÇѹËÂØ´»ÃШÓÊÑ»´ÒËì à´×͹ÅÐ 6 Çѹ 5. ÍÒËÒÃÃÐËÇèÒ§»¯ÔºÑµÔ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

all seasons Naiharn Phuket ˹Öè§ã¹âçáÃÁà¤Ã×Í Accor Hotels µÑé§ÍÂÙèºÃÔàdz¾×é¹·ÕèËÒ´ã¹ËÒ¹ ªÒÂËÒ´·Ò§µÍ¹ãµé¢Í§à¡ÒÐÀÙà¡çµ·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¨Ò¡¼ÙéÁÒàÂ×͹·ÑèÇ·Ø¡ÁØÁâÅ¡...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õèä´éÃѺ 1. ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ(Service Charge) 100 % àÁ×èÍàÃÔèÁ»®ÔºÑµÔ§Ò¹ 2. ÍÒËÒÃÃÐËÇèÒ§»®ÔºÑµÔ§Ò¹ 2 Á×éÍ 3. ªØ´ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ 4. »ÃСѹÊÑ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

*ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觾ԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ *µÔ´µèÍ 075-637030 *ÍÕàÁÅÅì hr@krabiresort.net...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor ด่วน พร้อมเริ่มงาน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 2 »Õ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Floor Supervisor

บริษัท โรงแรมซันไชน์พัทยา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

- ดูแลบุคลากรทำความสะอาด; เพื่อตรวจสอบห้องพัก - รายงานห้องพักที่พร้อมสำหรับการเข้าพักหลังจากทำความสะอาด, และจัดการการจัดหาและแจกจ่ายผ้าทั้งหมด - ทำรายงานห้องที่...
thaijob
- 20วันที่ผ่านมา

Floor Butler / Supervisor

Mandarin Oriental (Bangkok, ไทย)

Responsibilities To serve guests according to the hotel standard. To be equipped with hotel and housekeeping information. To be equipped with Thai culture and i...
Mandarin Oriental
- 2วันที่ผ่านมา

Sales Supervisor

Moet-Hennessey

Sales Supervisor + Company: Fendi Thailand + Location: Thailand + Business group: Fashion & Leather Goods + Contract type: Permanent Job + Function: Retail +...
Moet-Hennessey
- 8ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Floor Supervisor
All Jobs Starred Jobs