Clerk ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 26 ทั้งหมด
231

HK clerk

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Experience in position. - Good command spoken in English. - Good Personality....
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Clerk HK

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨à¡ÕèÂǡѺ§Ò¹ 2.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 3.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ-«×èÍÊѵÂì 4.ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ 5.Êдǡà¢éÒÁÒà¢Õ¹ãºÊÁѤèоԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 21ชั่วโมงที่ผ่านมา

็HK Clerk (ด่วน)

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

- ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Housekeeping Clerk

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

-...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Housekeeping Clerk

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

Good personality with friendly attitude & service mind Experience in position will advantage Able to communicate in English Familiar with computer...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Reservations Clerk

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

-...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Clerk HK

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìä´é´Õ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

EN Clerk

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

n/a...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Housekeeping Clerk

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

BENEFITS - 2 day off per week / 9 hours working per day - Uniform 3 set and 2 meals per shift - Health & Group Life Insurance - Staff...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Housekeeping Clerk *ด่วน*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂصÑé§áµè20»Õ¢Öé¹ä» ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÂèÒ§¹éÍÂÃдѺ ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6 »ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹÍÂèÒ§¹éÍ 1»Õ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµé¤ÇÒÁ¡´´Ñ¹ä´é´Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Clerk
All Jobs Starred Jobs