Cashier ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 18 ทั้งหมด
231

Accountant/Cashier Required

The Greenwich Hotel (Bangkok, ไทย)

We are looking for an experienced Financial Accountant/Cashier to monitor all financial data and prepare accurate statements for our company. Financial...
GRABJOBS
- 6วันที่ผ่านมา

Cashier

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Cashier

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾È ­ ÍÒÂØ 20-35 »Õ ¾ÃéÍÁàÃÕ¹ÃÙéáÅлÃѺµÑÇà¾×èÍãËéä´éµÒÁá¹Ç¤Ô´áÅйâºÒ¢ͧºÃÔÉÑ· ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§ÍÂèÒ§¹éÍ 1»Õ Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ËÃ×ÍÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìâçáÃÁ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Restaurant Cashier

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ all seasons Naiharn Phuket ˹Öè§ã¹âçáÃÁà¤Ã×Í Accor Hotels µÑé§ÍÂÙèºÃÔàdz¾×é¹·ÕèËÒ´ã¹ËÒ¹ ªÒÂËÒ´·Ò§µÍ¹ãµé¢Í§à¡ÒÐÀÙà¡çµ·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¨Ò¡¼ÙéÁÒàÂ×͹·Ñè...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Cashier

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ:ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹ 《 ·Ó§Ò¹ 6 ÇѹµèÍÊÑ»´ÒËì ÊÇÑÊ´Ô¡Òóì 《 Ë;ѡ¾¹Ñ¡§Ò¹ 《 ÍÒËÒ÷ءÁ×éÍ 《 àÊ×éÍÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ 《 ÊÔ·¸Ôì...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Restaurant Cashier

บริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด (Chiang Mai, ไทย)

Restaurant Cashier 1.การศึกษาระดับ ปวส.บัญชี การเงิน พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่า 2.บุคลิกภาพดี 3.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่่องคิดเลข เครื่องบันทึกเ...
JOBPUB.COM
- 13วันที่ผ่านมา

Front Cashier

บริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด (Chiang Mai, ไทย)

Front Cashier - การศึกษาระดับป.ตรี บัญชี / การเงิน หรือเทียบเท่า - บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้ - สา...
JOBPUB.COM
- 12วันที่ผ่านมา

Cashier (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฯ/เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา/เกาะช...

สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่, ไทย)

• บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของลูกค้า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายห้องพัก • เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการที่เกิดขึ้น • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้...
JOBBKK.COM
- 10ชั่วโมงที่ผ่านมา

Treasury Accountant

Chevron Corporation (Bangkok, ไทย)

Chevron is one of the worlds leading energy companies, with approximately 60,000 employees working in countries around the world. We explore, produce and trans...
Chevron Corporation
- 1วันที่ผ่านมา

Cashier (ประจำเกาะพะงัน/เกาะยาวใหญ่/เกาะช้าง/มีที่พักให้)

สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี, ไทย)

• บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของลูกค้า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายห้องพัก • เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการที่เกิดขึ้น • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้...
JOBBKK.COM
- 6วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Sales And Retail
  3. Cashier
All Jobs Starred Jobs