Captain ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 21 ทั้งหมด
231

Bar captain

Hilton (Hua HIn, ไทย)

A Bartender engages our guests during their visit, receives/serves orders and ensures brand service standards are met to the highest quality\. What will I be do...
Hilton
- 22นาทีที่ที่ผ่านมา

TRI Captain TRI Captain - Citation Bravo - BKK MJets Lim...

MJets Limited - Thailand (Bangkok, ไทย)

Requirements * Holding a valid ATPL * Having total flying hours 5000+ hrs * Having total hours on Multi-Engine Jet 3000+ hrs * Having total hours for PIC on Mul...
Pilot Career Centre
- 16วันที่ผ่านมา

Bell Captain

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

Qualifications/¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙéÊÁѤà - Male /Female à¾È ªÒÂ/Ë­Ô§ - English Communication /¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷ҧ´éÒ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ - Experience in the field/»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Bar Captain (ละไม)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

Thai Nationality only...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Captain Bar and Restaurant

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

Job Qualifications ¢éÍ¡Ó˹´ - à¾ÈªÒÂËÃ×ÍË­Ô§·ÕèÁÕÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 40 »Õ - ÊÒÁÒöãªéÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ - »ÃÐʺ¡Òóì 3-5 »Õã¹´éÒ¹ËÑÇ˹éÒá¼¹¡ÍÒËÒÃáÅÐÀѵµÒ¤Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Restaurant Captain

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÍÂÙèã¹ÃдѺ´Õ ÁÕÀÒÇСÒÃà»ç¹¼Ùé¹Ó ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì Ãѡͧ¤ì¡Ã ÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§ÁÒ·Ó§Ò¹àͧä´éÊдǡ ÊÇÑÊ´Ô¡Òà 1. à§Ô¹à´×͹áÅÐà§Ô¹¤è...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Captain Restaurant

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

-à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ ÍÒÂØ 25 »Õ¢Öé¹ä» -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓáË¹è§ ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Captain Bartender ( เครือบัดดี้ กรุ๊ป ถนนข้าวสาร )

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (Nonthaburi, ไทย)

Captain Bartender ( เครือบัดดี้ กรุ๊ป ถนนข้าวสาร ) -มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป -มีใจรักงานบริการ สวัสดิการ : - เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภร...
JOBPUB.COM
- 27วันที่ผ่านมา

Presales Senior Specialist - Ariba Job

SAP (Bangkok, ไทย)

Requisition ID: 187566 Work Area: Sales Expected Travel: 0 - 10% Career Status: Professional Employment Type: Regular Full Time COMPANY DESCRIPTION SAP started ...
SAP
- 20ชั่วโมงที่ผ่านมา

Platform Presales Specialist - Analytics and Insights Job

SAP (Bangkok, ไทย)

Requisition ID: 188693 Work Area: Sales Expected Travel: 0 - 10% Career Status: Professional Employment Type: Regular Full Time COMPANY DESCRIPTION SAP started ...
SAP
- 20ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Captain
All Jobs Starred Jobs