Captain ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 14 ทั้งหมด
231

TRI Captain TRI Captain - Citation X / CE750 MJets Limit...

MJets Limited - Thailand (Bangkok, ไทย)

Requirements * Holding a valid ATPL * Having total flying hours 5000+ hrs * Having total hours on Multi-Engine Jet 3000+ hrs * Having total hours for PIC on Mul...
Pilot Career Centre
- 6วันที่ผ่านมา

TRI Captain TRI Captain - Citation Bravo - BKK MJets Lim...

MJets Limited - Thailand (Bangkok, ไทย)

Requirements * Holding a valid ATPL * Having total flying hours 5000+ hrs * Having total hours on Multi-Engine Jet 3000+ hrs * Having total hours for PIC on Mul...
Pilot Career Centre
- 17วันที่ผ่านมา

Captain Bar

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒ㨠ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì áÅзѡÉСÒüÊÁà¤Ã×èͧ´×èÁ ÁÒÍÂèÒ§µèÓ 2-3 »Õ ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ºØ¤ÅÔ¡´Õ à¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Captain Bartender

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´éµÒÁµÓá˹觧ҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ , «×èÍÊѵÂì , Í´·¹ ,µÃ§µèÍàÇÅÒ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ 3.ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹´éÒ¹¡ÒúÃÔ¡Òà 4.Á...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Restaurant Supervisor / Restaurant Captain

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

- ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µ¾Í˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 2 »Õ - ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àËÁÒÐÊÁ¡ÑºµÓá˹觧ҹ - Ê×èÔÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Lifeguard Captain

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Qualifications: 1. Good Attitude 2. Able to work under pressure 3. Minimum 1 year of experience in the position Benefits: • ·Ó§Ò¹ 5 ÇѹµèÍÊÑ»´ÒËì / 5 Days Worki...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Banquet Captain

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÊÑ­ªÒµÔä·Â - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Innovation Brand Manager

Diageo (Bangkok, ไทย)

External Job Description CELEBRATING LIFE, EVERY DAY, EVERYWHERE Diageo is a global leader in beverage alcohol with over 200 brands, old and new, large and smal...
Diageo
- 9วันที่ผ่านมา

๋่JOB VACANCIES

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Vacant Positions - Guest Service Agent 1 Position (Urgent) - Bell & Driver 1 Position (Urgent) - Restaurant Captain 1 Position (Urgent) - Chef de Partie (Thai...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Front Office Department

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.Guest Relations Officer 2.Bell Service Captain...
Phuketall Jobs
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Restaurant And Food Service
  3. Captain
All Jobs Starred Jobs