Beverage ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 100 ทั้งหมด
231

Market Growth Manager, Food & Beverage (TH)

Klook (Bangkok, ไทย) - +1 other locations

What you?ll do? + Implement effective local market & growth strategies on F&B products that align with the regional business strategy, category expansion and ad...
Klook
- 1วันที่ผ่านมา

Food and Beverage Manager

Accor (TRAT East Thailand Region/ Thailand, ไทย)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Other Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Thai English Essential and optional ...
Accor
- 6วันที่ผ่านมา

Assistant Food and Beverage Manager

Accor (TRAT East Thailand Region/ Thailand, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai English Essential and optional requirements...
Accor
- 6วันที่ผ่านมา

Personal Assistant to Director of Food & Beverage

Mandarin Oriental (Bangkok, ไทย)

Major responsibilities: Manage special projects as specifically instructed by Director of Food & Beverage. Assist the Director of Food & Beverage with daily...
Mandarin Oriental
- 17วันที่ผ่านมา

Internship - Food & Beverage - Chinese Speaking

Anantara (Bangkok, ไทย)

Company Description A luxury hospitality brand for modern travellers, Anantara connects guests to genuine places, people and stories through personal experience...
SmartRecruiters
- 13วันที่ผ่านมา

Plant Manager - Food & Beverage

Michael Page (Samut Prakan, ไทย)

As a Plant Manager, you oversee all daily operations of the plant from production and manufacturing to ensuring policies and procedures are followed. You develo...
Michael Page
- 18วันที่ผ่านมา

Operation Manager (Food and Beverage Retail)

บริษัท ดาคาซี่ จำกัด (Bangkok, ไทย)

Operation Manager (Food and Beverage Retail) Qualification • 5 years relevant experience or above • Vocational Diploma or higher • Customer Focus • Tracking...
JOBPUB.COM
- 1วันที่ผ่านมา

Food & Beverage Manager

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

-ºÃÔ¡ÒÃÂÔéÁáÂéÁ -ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ -ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òçҹ·Õè´Õ -ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é -¡ÒþѲ¹ÒáÅзѡÉÐͧ¤ì¡Ã -´ÙáŤÇÒÁàÃÕºÃéÍ¢ͧ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน แผนก Kitchen / Housekeepiing / Food & Bevera...

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àËÁÒÐÊÁµÒÁµÓá˹觧ҹ Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ÂÔ¹´ÕÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ºãËÁè ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ • à§Ô¹à´×͹áÅÐà§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà • ÇѹËÂØ´ 6 Çѹ/...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Bar / Beverage Manager (Urgent)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 1-2 years experience in position - Thai nationality - Good Attitude - Able to work in a team - Good communication in English - Good service mind If you...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Beverage
All Jobs Starred Jobs