Bar Supervisor ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 10 ทั้งหมด
231

Bar Supervisor

Accor (Nonthaburi, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Thai English Key tasks At Novotel, we grow faste...
Accor
- 4วันที่ผ่านมา

Bar Supervisor

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

à§Ô¹à´×͹ ¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñº»ÃÐʺ¡ÒÃ³ì ¤Ø³ÊÁºÑµÔ ÍÒÂØ 20 »Õ ¢Öé¹ä» ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é ÁÕ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº áÅСÃе×ÍÃ×ÍÃé¹ ÁÕÁ¹ØÉÂ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Bar Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ 2. ÁÕÀÒÇФÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹ÓáÅдÙឹѡ§Ò¹ÀÒÂã¹á¼¹¡ä´é 3. ·ÑȤµÔ·Õè´Õ 4. àÃÔèÁ§Ò¹ä´éàžԨҳÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õèä´éÃѺ 1. à«ÍÃìÇÔʪÒÃ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Residences - Duty Engineer

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Residences - Duty Engineer At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our famil...
Four Seasons
- 2วันที่ผ่านมา

Public Area Supervisor

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Housekeeping Supervisor – Public Areas The Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River is looking for top talent to join the pre-opening team. At Four...
Four Seasons
- 13วันที่ผ่านมา

Hotel Assistant Manager

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Hotel Assistant Manager     At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us.   Our fa...
Four Seasons
- 15วันที่ผ่านมา

Guest Services Supervisor

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Guest Services Supervisor At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our...
Four Seasons
- 25วันที่ผ่านมา

Telephone Team Leader

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

 Telephone Team Leader At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us . Our family m...
Four Seasons
- 28วันที่ผ่านมา

Night Manager

Four Seasons (Bangkok, ไทย)

Night Manager At Four Seasons we consider life and work to be richer when we truly connect with the people and the environment around us. Our family members are...
Four Seasons
- 23วันที่ผ่านมา

ตำแหน่งงานว่าง

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

µÓá˹觧ҹÇèÒ§ - Dream Phuket Hotel & Spa 1. Hotel Manager – 1 µÓáË¹è§ 2. Assistant Spa Manager / Spa Manager -1 µÓáË¹è§ • ÁÕãºÍ¹Ø­Òµ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ»Ò 3. Sales & Eve...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Bar Supervisor
All Jobs Starred Jobs