โฟร์แมน ทั้งหมด In นนทบุรี

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

โฟรแมนควบคุมงาน (สัญญาจ้าง 6เดือน - 1 ปี)

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

านพร้อมรายงานความคืบหน้างานให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง 3.ประสานงานกับโฟรแมนและประสานงานกับผู้รับเหมาหรือหน่วยงานอื่นๆได้ 4.มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี 5.สา...
jobthaiweb
- 1วันที่ผ่านมา

ช่างเชื่อม (รายวัน)

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

วดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ โฟรแมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร  1. ชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-40ปี  2. ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป  3. สามารถขัด ตัด...
jobthaiweb
- 1วันที่ผ่านมา

วิศวกรควบคุมงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1ปี)

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

านพร้อมรายงานความคืบหน้างานให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง 3.ประสานงานกับโฟรแมนและประสานงานกับผู้รับเหมาหรือหน่วยงานอื่นๆได้ 4.มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี 5.สา...
jobthaiweb
- 1วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. โฟร์แมน
All Jobs Starred Jobs