วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

โฟร์แมน งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 10 ของ 10 รายชื่องาน
231

โฟรแมนหรือเฮดแมนคุมหน้างานก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

Responsiblities : - สามารถเคลียร์แบบหน้างานก่อสร้างให้กับทางทีมช่างได้ - สามารถประสานงานระหว่างทีมช่างได้ - สามารถประสานงานระหว่างลูกค้าได้ - สามารถขับรถยนต์ได้...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน / ผู้คุมงานก่อสร้าง

บจก.สตรองแลนด์

-ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานงานของบริษัท -วางแผนงานก่อสร้างหลักและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง -ประสานงานและทำรายงา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน

บริษัท ฉะเชิงเทรา เอสเทท จำกัด

Responsiblities : 1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง 2.ตรวจ ติดตาม ขั้นตอนการก่อสร้างตามแผนของบริษัทที่วางไว้...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

โฟรแมนงานระบบ/โฟรแมนงานก่อสร้าง(ประจำไซด์ก่อสร้าง)

บริษัทชัยดำรงสตีลจำกัด

- 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี 2. การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี 3. มียานพาหนะส่วนตัว สามารถทำงานนอกพื่นที่ได้ 4. มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

โฟรแมน

บริษัท สิริฤดี จำกัด

- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รั...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

โฟรแมนก่อสร้าง/Headman

Thaijob

อบหมาย 1.เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี 2.โฟรแมน วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.ก่อสร้างหรือโยธามีประสบการณ์ 2 ขึ้นไป 3.Headman ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป 4.ตรงต่อเ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

โฟรแมนโครงสร้าง , โฟรแมนสถาปัตย์ , โฟรแมนงานระบบ

บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ง...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ)

บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด (สมุทรสาคร, ราชอาณาจักรไทย)

อดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หากพบสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) โฟรแมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

วิศวกรสำนักงาน

บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด

สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี สามารถอ่านแบบแปลนงานก่อสร้างได้ ประสานงานกับวิศวกร,โฟรแมนหน้างาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อส่งให้ผู้ว่าจ้าง จ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด

ประสานงานกับโฟรแมน ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่น ๆ เรื่องแผนงาน สามารถเคลียแบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี ตรวจสอบแบบ คำนวณปริมาณงาน ถอดแบบ คำ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. โฟร์แมน
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว