วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

เลขานุการ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 10 ของ 11 รายชื่องาน
231

เลขานการฝ่ายทะเบียนบริษัท

บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

เตรียมเอกสารการประชุม จัดการประชุม ทำรายงานการประชุม งานจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพศชาย / หญิง (อายุระหว่าง 24 - 30 ปี)...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขานการส่วนตัว ฟรีแลนซ์

นีท พร็อพเพอร์ตี้

ติดต่อประสานงานทั่วไป และ เรื่องส่วนตัวตามที่ได้รับมอบหมาย เดินทางได้สะดวก • ไปต่างจังหวัดได้ (พิจารณาพิเศษ) หญิง โสด 26-40 ปี จบป.ตรี ศาสนา พุทธ บุคลิกภาพดี มี...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

เลขานการ/ผู้ช่วยผู้บริหาร

เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด

รศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านเลขานการ หรือเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

เลขานการ

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พร้อมรับคำสั่ง - ดูแลรับผิดชอบ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อายุ (ปี) 22 - 25 เพศ : ไม่จำกัด ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ม.รังสิต / ม....
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

เลขานการกรรมการบริหาร

Vertex Cosmo

ะสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม -ต้องการเลขานการที่สามารถขับรถได้...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

เลขานการ

Thaijob

1. บันทึกรายงานการประชุม 2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. นัดหมาย ติดตามงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 1. เพศห...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

เลขานการ, ธุรการ

มูลนิธิชีวิตชื่นบาน (กรุงเทพมหานคร, ราชอาณาจักรไทย)

าน เตรียมใบเสร็จรับเงินเดือนพนักงาน และอื่นๆ หมวดงาน เลขานการ สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง (ฟัง พูด อ...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่่ประสานงานด้านต่างประเทศ

บริษัท โคแมค (ประเทศไทย) จำกัด

1. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถ อัดสำเนาเอกสารได้ 2. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและ พิมพ์ร่างเอกสารที่จะนำไปพิมพ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วย-นักการเมือง

บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด (นนทบุรี, ราชอาณาจักรไทย)

วดงาน เลขานการ สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ญ หรือ ชาย ,ปวช.ขึ้นไป ,มีใบขับขี่รถยนต์ 2....
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เลขานุการ
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว