เลขานุการผู้บริหาร ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 10 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่เลขานการผู้บรหาร

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (Saraphi, ไทย)

บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการด้านเอกสาร ของผู้บริหารทั้งหมด ติดต่อ ประ...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี (Udon Thani, ไทย)

บันทึกรายงานการประชุม ,ตารางนัดหมายผู้บริหาร,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก Support งานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย พูด ...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

Thaijob (Bangkok, ไทย)

บริหารการนัดหมายและตารางงานให้กับผู้บริหาร ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการติดต่อต่างๆ จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล ให้กับผู้บริหาร Search หาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอ...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหารระดับสูง

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด (Khet Suan Luang, ไทย)

1. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. รับโทรศัพท์ อีเมล์ กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร รับเรื่องแทนผู้บริหาร 3. ทำรายงานการประชุม จัดตารางนัดหมาย...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

บริษัท วัชรพงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Bang Pain, ไทย)

เลขานการผู้บรหาร - เพศหญิง - อายุ 24 ปีขึ้นไป - จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ - มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป - ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

บริษัท สันต์ไทย จำกัด (สมุทรสาคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลตารางเวลาการนัดหมายของผู้บริหาร 2. ดูแลระบบสำนักงาน 3. ประสานงานเรื่องก...
jobthaiweb
- 4วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

Thaijob (Khet Bang Phlat, ไทย)

1. เพศหญิง 2. วุฒิป.ตรี ทุกสาขา 3. สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ 4.มีใจรับงานบริการ 5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Of...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

เลขานการผู้บรหาร

บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด (Bangkok, ไทย)

เลขานการผู้บรหาร 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภ...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไปและเลขานการผู้บรหาร

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี เมือง, ไทย)

- รับโทรศัพท์และประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลข้อมูลและupdateเว็บไซด์ รวมถึงการร่วมพัฒนา - จัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูเเลเอกสารเกี...
JOBBKK.COM
- 27วันที่ผ่านมา

ธุรการฝ่ายบริหาร

Thaijob (Khet Bang Khae, ไทย)

- ดูแล การจัดตารางนัดหมายต่างๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ประสานงานการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เชิญประชุมและจัดเตรียมการประชุม - ให้การ...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เลขานุการผู้บริหาร
All Jobs Starred Jobs