เจ้าหน้าที่สโตร์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

เจาหนาที่สโตร

บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด (ชลบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 15000(ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ควบคุมดูแล คลังสินค้า นับสต๊อกคงเหลือ จัดทำรายงาน หมวดงาน จั...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่สโตร

Thaijob (Bang Phli, ไทย)

- เบิก-จ่าย - คีย์ข้อมูล เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ม.6 - ปวส. สามารถใช้ Microsoft Excel, Microsoft Word และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ มีความรู้และเข้าใจภาษาอังก...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่สโตร

Thaijob (Khet Min Buri, ไทย)

1. บริหารจัดการระบบคลังวัตถุดิบ , สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามระบบ FIFO และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. จัดทำรายงานสรุปการเช็คสต๊อกประจำเดือน รายงานต่อผู้บังคับ...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่สโตร์
All Jobs Starred Jobs