วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่สโตร์ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 3 ของ 3 รายชื่องาน
231

เจาหนาที่สโตร

Kimsong Artiwood Co., Ltd. (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หรือวุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ มีประสบการณ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Warehouse Officer / Store & Logistics Officer/เจ้าหน้าที่คลั...

Smkt (Thailand) Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

ผู้สมัครงาน อ่านรายละเอียดงาน ถ้าทำได้-ขอบเขตงานตรง-มีประสบการณ์ สรุปสัมภาษณ์ เริ่มงานได้ทันที งานคลังสินค้า 70% / งานขนส่งสินค้า 30% Activity ส่วนใหญ่ใช้แรงยก ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Store Officer / เจาหนาที่สโตร์ 1 อัตรา

Ttd Intertrade Co., Ltd. (Loei, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบและสินค้ารวมถึงเครื่องมือ เครื่อ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่สโตร์
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว