วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 1 ของ 1 รายชื่องาน
231

Production Planning Supervisor/Manager/เจาหนาที่วาง...

Chef'S Choice Foods Manufacturer Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวาง...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมาSenior Budget Manager (National Position)

International Rescue Committee (Lumpini, ราชอาณาจักรไทย)

International Rescue Committee
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว