วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 5 ของ 5 รายชื่องาน
231

Human Resource officer/เจาหนาที่ายบคคล

Foamtec International Co., Ltd. (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

Job description Coordinate and provide support to other department related uniforms and sso document. Canteen and locker control. First Aid room control. Physic...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

HR & Admin Staff (17K-18K) (SDG-53910)/เจาหนาที่่...

Rgf Hr Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

Taking care for all related HR tasks (Social Insurance, Time Attendance, Recruitment Process, Benefit&Welfare, Labor relation, Company Regulation, Payroll (mana...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล (HR)

บริษัท พีวี ฟู้ดส์ จำกัด

Responsiblities : - รับผิดชอบงานด้านสรรหา - รับผิดชอบงานด้านเงินเดือน สวัสดิกรและผลประโยชน์ของพนักงาน - รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม และการรักษาพนักงาน - รับผิดชอบงา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

Operator Support

Siam Kanamoto Co.,Ltd. (Rayong, ราชอาณาจักรไทย)

ประจำปี 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ประกันกลุ่ม Contacts เจาหนาที่ายบคคล Siam...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

Sales

Siam Kanamoto Co.,Ltd. (Rayong, ราชอาณาจักรไทย)

ประจำปี 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ประกันกลุ่ม Contacts เจาหนาที่ายบคคล Siam...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว