เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 13 ทั้งหมด
231

เจาหนาที่ายบคคล/เลขานุการ

โชคเพชรสมุทร 1999 (Khet Bang Khae, ไทย)

-บันทึกเวลาการทำงานพนักงาน -จัดทำค่าแรง และ จัดเตรีบมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล -จัดเตรียมหลักสูตรอบรมพนักงาน/ฝึกอบรมพนักงาน -จัดเตรียมการประชุม/จดบัน...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

ซีเอช มอร์แกน จำกัด (Khet Phasi Charoen, ไทย)

ดูแลกระบวนการรับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์และทดสอบงาน ยื่นประกันสังคม คิดเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ -เพศชาย - เพศหญิง -อายุตั้งแต่ 30-40 ปี -วุฒิการศึกษาระดับปริญญ...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) (Nong Khae, ไทย)

1) วางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการให้สอดคล้องกับนโนบายของบริษัท 2) ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร 3) ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายน...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด (Samut Sakhon, ไทย)

ฝ่ายบุคคล เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ตามที่บริษัทกำหนด...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

บริษัท โฟลว์ปั้ม-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Sam Phran, ไทย)

1. การจัดองค์กรและกำลังคน 2. การสรรหาบุคลากร (recruitment) 3. การทำค่าจ้างและสวัสดิการ (ดึง เวลา จากเครื่องแสกนนิ้ว) 4. การพัฒนาบุคลากร 5. การควบคุมดูแลพนักงาน ...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

Thaijob (Khet Don Mueang, ไทย)

1) รับผิดชอบ Time Attendance ดูเรื่องวันทำงาน วันขาดงาน ลา มาสาย 2) รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน และโทรนัดสัมภาษณ์ 3) ช่วยเป็นวิทยากรในการอบ...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

เจาหนาทายบคคล

บริษัท ไบโอ แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Bang Phli, ไทย)

1 รับสมัครพนักงาน/สัมภาษณ์/ปฐมนิเทศ 2 Attendance 3 ประกันสังคม 4 ฝึกอบรม ปวส ขึ้นไป มีประสปการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี สามารถทำโอทีได้ ค่าข้าว 30-35 บาท/วัน เบ...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ายบคคล

Thaijob (Khet Phaya Thai, ไทย)

-จัดหาและคัดเลือกบุคลากร -จัดทำเอกสารหนังสือสัญญาการจ้างงาน -จัดทำเอกสารหนังสือรับรอง -ดูแลเอกสารประกันสังคมทุกประเภท -จัดทำเงินเดือนพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าล่วง...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเจาหนาที่ายบคคล

บริษัท อีโค่ฟอร์ส จำกัด (Rayong, ไทย)

1. ดูแลการสรรหาบุคลากรคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานโดยการสรรหาจากสื่อต่างๆ และทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ร่วมกับแผนกที่ขอมา และนัดเริ่มงาน ทำสัญ...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
All Jobs Starred Jobs