เจ้าหน้าที่บุคคล ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 7 ของ 7 ทั้งหมด
231

เจาหนาที่คคล ประจำ สาขา ธัญบุรีคลอง6 และ สาขาล...

Thaijob (Thanyaburi, ไทย)

1.รับสมัครงาน/สัมภาษณ์/เซ็นสัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้าง 2.เก็บสถิติขาด ลา มาสาย 3. ดูแลเรื่องระเบียบของพนักงานให้เป็นไปตามกฎ และนโยบายของบริษัท 4. สรุปทำผลงานรายบุค...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่คคล

Thaijob (Khlong Luang, ไทย)

- สรรหาพนักงานภายนอกองค์กรทุกช่องทาง - วางแผน รายงานการสรรหาและช่องทางใหม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ - ติดต่อกรมแรงงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆในการรับสมัครงาน - ต...
thaijob
- 28วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่คคล

บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด (Samut Prakan, ไทย)

- เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 ปี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ - สามารถทำงานภายใต้แรงก...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่คคล (สรรหา)

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1.วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ 2.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.พัฒนาช่อง...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่คคล(ฝึกอบรม)

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรม 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินก...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่คคล (ประจำสาขาบางนา)

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง, ไทย)

- ตรวจสอบวันเวลาในการทำงาน Time attendance - สรุปรายงาน ขาด ลา มาสาย OT - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของพนักงาน - งานธุรการ...
JOBBKK.COM
- 26วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) (Nong Khae, ไทย)

1) วางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการให้สอดคล้องกับนโนบายของบริษัท 2) ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร 3) ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายน...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่บุคคล
All Jobs Starred Jobs