วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 4 ของ 4 รายชื่องาน
231

เจาหนาที่ดซื้

บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด

1.จัดซื้อ จัดหา สิ่งของ วัสดุ ตามใบ pr 2.เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง อย่างน้อย 3ราย เสนอผู้บังคับบัญชา 3.ออกใบสั่งซื้อ/po 4.ควบคุม ตรวจสอบยอดคงเหลือของวัสดุ สิ่...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ดซื้ (ภาษาจีน)

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อและสต็อก - วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและสต็อกคลังยา - ติ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ดซื้

Vertex Cosmo

-ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ -จัดเก็บและรักษาข้อมูล ปรับปรุงรายชื่อผู้ขายสินค้าให้เป็นปัจจุบัน -สอบถามร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ดซื้

Thaijob

1. เปิดใบ PR. เพื่อให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ 2. เปิดใบสั่งซื้อ 3. จัดเตรียมเอกสาร PO และจัดซื้อ 4. ติดตามและตรวจสอบการส่งมอบวัตถุดิบ 5. รับสินค้าและยืนยันการรับสินค้...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว